Projekt Šablony II základní školy na GFK

Naše základní škola opět úspěšně získala podporu a zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Projekt Šablony II základní školy na GFK
č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016070 bude realizován ve dvou školních letech: 2019/20 a 2020/21

Z prostředků EU bude podpořena zejména:

Rodičovská kavárna - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Projektové dny ve škole a mimo školu

Podpora tandemové výuky učitelů

Školení učitelů v oblasti matematické gramotnosti (Hejného metoda)

Školení učitelů v oblasti inkluze

Školní asistent

 

Na tyto aktivity získala škola cca 580 tisíc korun. Věříme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na základní škole GFK.

eu_esif

Nahoru