Školská rada

Složení školské rady:

 • 3 zástupci volení rodiči nezletilých žáků a zletilými žáky z řad rodičů nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy
  • 1 zástupce pro ZŠ:            Mgr. Jan Blažek
  • 2 zástupci pro gymnázium: MUDr. Alena Šebková, doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
    
 • 3 zástupci volení pedagogickými pracovníky z jejich řad
  • 1 zástupce pro ZŠ:             Mgr. Stanislava Panzerová
  • 2 zástupci pro gymnázium: Mgr. Jakub Siegl, Mgr. Zdeněk Novotný
    
 • 3 zástupci jmenovaní zřizovatelem
  • Mgr. Kamila Bobysudová, Ing. Petr Náhlík,  Mgr. Jan Hosnedl

Školská rada doporučuje ředitelce školy úlevy na školném, udělení prospěchového stipendia, vyjadřuje se k plánu investic, ke zvýšení školného, k plánu činnosti, k plánu výběrového řízení, k připravovanému Školnímu vzdělávacímu programu, ke způsobu hodnocení studentů. Průběžně je seznamována s aktuálním počtem studentů, se vztahem školy a města Plzně.

Školská rada projednává Školní vzdělávací program a Hodnotící zprávu školy.

Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy a Výroční zprávu o hospodaření školy.

Nahoru