Administrativní zaměstnanci

Příjmení, jméno, titul

Funkce

Hrnčíř Vladimír

Školník

Kalous Radek

Správce informačních a komunikačních technologií

Majcherová Vladimíra Účetní

Baušová Marcela

Vrátná

Kalubová Ivana

Hospodářka školní jídelny

Pelešková Helena

Vrátná

Reitermanová Hana Asistentka jednatelky

Strnadová Hana

Tajemnice

Šípová Marie Účetní

Šlehoferová Eva

Vedoucí školní jídelny

Vítů Alice Účetní
 
Nahoru