Profesorský sbor - externí vyučující

Příjmení, jméno, titul

Předměty

Brabec David Tělesná výchova

Jindra Petr, Mgr.

Základy společenských věd

Nový Miloš, Ing. et Ing. Ekonomie

Vordová Renata, Mgr.

Prezentační dovednosti, Psycholog

Nahoru