Školní družina

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00. Děti jsou soustředěné v jednom oddělení (při větším počtu ve dvou odděleních), kde probíhá činnost dle zájmu dětí (stolní hry, výtvarné činnosti, promítání pohádek...). V 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka).

Po ukončení vyučování předávají učitelé děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd. Z družiny je možné odcházet samostatně hned po obědě, nebo z oddělení Věšáku, kde lze děti vyzvedávat kdykoli v čase od 12:45 do 14:00.

Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do dvou oddělení:

  • 1. oddělení: 1. + 2. třídy
  • 2. oddělení: 3. – 5. třídy

Po půl čtvrté se všechny děti sloučí jen do 1. oddělení.

Provoz odpolední družiny je do 16:30 hodin.

Odchody žáků z družiny se řídí dle přihlášek, které rodiče odevzdali. Při změně času odchodu je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně. K tomuto použijte „Žádost o uvolnění žáka ze ŠD“, kterou je možné stáhnout na této stránce školy.

Žák může být ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu, ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD.

Kontakt do školní družiny: 733 785 113 a 776 055 701

Nahoru