Představení školní družiny

Individuální přístup

 • nízký počet žáků v družinách
 • každá třída má své vlastní oddělení a vychovatelku (do 3. tříd)

Úzké propojení se školou a výukou

Systém BELLhop

 • jednoduché a bezpečné vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipu
 • zjednodušení a přehled provozu školní družiny

Formy vzdělávání

 • pravidelné činnosti: organizované aktivity - výtvarné, hudební, sportovní, četba knih, kvízy, soutěže
 • příležitostné akce: výlety, exkurze, besídky
 • spontánní aktivity: hry v družině a na hřišti, pravidelný pobyt venku

Tradiční celodružinové akce

 • Slavnost podzimních plodů (jablek, hrušek, bramboriáda…)
 • Halloween, soutěž o nejoriginálnější halloweenské dýně
 • Čertí den, adventní tvoření
 • Masopust
 • Pálení čarodějnic
 • Den dětí
 • Celoškolní vánoční a velikonoční dílny s rodiči

Široká nabídka kroužků

 • sportovní a míčové hry, keramika, kreativní studio, robotika, čtenářská dílna, flétna, klub deskových her, stolní tenis…
 • kroužek angličtiny – Cambridge YLE
 • kroužky ve spolupráci s dalšími organizacemi: němčina – Junikorn, Věda nás baví, kondiční cvičení, pěvecký sbor Andílci…

Využíváme areál školy a okolí

 • dvě velké tělocvičny, hudební a dramatická učebna, keramická dílna, aula, atrium a vlastní zahrada, víceúčelové hřiště s in-line dráhou, dětská hřiště v okolí školy

Porozumění je základ

 • otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme
Nahoru