Základní informace pro rodiče

Provoz školní družiny od 4. 1. 2021 po dobu nouzového stavu:

  • ranní provoz 7:00 – 8:00 
  • odpolední provoz 11:45 – 16:00

  • Provoz  ŠD začíná ranní družinou od 7:00. Děti jsou soustředěné v jednom oddělení (při větším počtu ve dvou odděleních), kde probíhá činnost dle zájmu dětí (stolní hry, výtvarné činnosti, promítání pohádek...).
  • V 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka).
  • Po ukončení vyučování předávají učitelé děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd.
  •  Z družiny je možné odcházet samostatně nebo v doprovodu rodičů do 14:00.
  • V čase 14:00 – 15:00 není možné vyzvedávání – kroužky a činnost družiny.
  • Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do dvou oddělení:

1. oddělení: 1. + 2. třídy

2. oddělení: 3. – 5. třídy

  • Po půl čtvrté se všechny děti sloučí jen do 1. oddělení.
  • Provoz odpolední družiny je do 16:30 hodin.

Odchody žáků z družiny se řídí dle přihlášek, které rodiče odevzdali. Při změně času odchodu je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně. K tomuto použijte „Žádost o uvolnění žáka ze ŠD“, kterou je možné stáhnout ZDE

Změna počtu dnů, kdy žák chodí do družiny, je možná pouze v pololetí.

Žák může být ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu, ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD.

Kontakt do školní družiny:

+420 733 785 113 (vrátnice)

+420 776 055 701 (vedoucí vychovatelka)

Čipový systém na odchody ze ŠD:

Je spuštěn odchodový čipový systém. Dítě odchází ze ŠD po odčipnutí vyzvedávající osoby nebo na základě uvolňovacího lístku či podle přihlášky do školní družiny. Čtečka čipů je umístěna u zadního vchodu do budovy základní školy.

Nahoru