Základní informace pro rodiče

 

ranní provoz 7:00 – 8:00

odpolední provoz: po skončení vyučování (11:45, 12:40) – 16:30

 

  • Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00, v 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka)
  • Po ukončení vyučování předávají učitelé děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd – je možný odchod dětí samostatně či s doprovodem (čip) tzn. 11:45/12:40 – 14:00
  • Pokud dítě není přihlášeno na určitý den do ŠD – jde na oběd samo a odchází z jídelny též samostatně (do jídelny jej může doprovodit po domluvě paní učitelka) – v tomto případě nejde do ŠD
  • V čase 14:00 – 15:00 není možné vyzvedávání – kroužky a činnost družiny, vycházky
  • Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do dvou oddělení (odchod samostatně či v doprovodu)
  • Provoz odpolední družiny je do 16:30 hodin

Odchody žáků z družiny se řídí dle přihlášek, které rodiče odevzdali. Při změně času odchodu je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně. K tomuto použijte „Žádost o uvolnění žáka ze ŠD“. (Možné vytisknout na stránce ZŠ: https://www.krizik.eu/skolni-druzina/tematicke-plany-a-dokumenty/)

Odhlášení žáka ze ŠD je možné pouze v pololetí.

Žák může být ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu, ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD.

Čipový systém na odchody ze ŠD:

Je spuštěn odchodový čipový systém. Dítě odchází ze ŠD po odčipnutí vyzvedávající osoby nebo na základě uvolňovacího lístku či podle přihlášky do školní družiny. Čtečka čipů je umístěna u zadního vchodu do budovy základní školy.

 

Opakování možností vyzvednutí dítěte:

  • Po vyučování (11:45 nebo 12:40 dle rozvrhu) = dítě do družiny v tento den nejde (na oběd musí jít samo)
  • Ihned po obědě (cca 12:10, cca 13:10) = dítě do družiny jde, bere si s sebou věci na oběd, je v družinovém systému Bellhop – odchází s doprovodem (vy si jej vyžádáte pomocí čipu nebo odchází samo dle přihlášky, omluvenky) a dále kdykoliv až do 14:00 hodin
  • Mezi 14:00 – 15:00 nelze dítě vyzvednout – družinová činnost, vycházky
  • Po 15:00 hodině – 16:30 opět můžete dítě vyzvedávat kdykoliv (doprovod = čip, samo v určitý čas dle přihlášky)

 

Kontakt do školní družiny:

+420 733 785 113 (vrátnice)

Nahoru