Den Země

Dne 5. 5. 2015 opět na naší škole proběhne Den Země. Veškeré potřebné informace k tomuto projektovému dni najdete dále v tomto článku.

Program gymnázia

Třída

Doprovod

Sraz - kdy, kde

Činnost - téma

Konec - kdy, kde

Prima A

P. Hynčíková   L. Kadlecová

8:15 hod.
parkoviště u Řezníka

Malá praktická maturita z přírodovědných předmětů na 10 stanovištích

15 - 16 hod.
parkoviště u Gery

Sekunda A

J. Plachá

M. Čápová

8:15 hod.
parkoviště u Gery

15 - 16 hod.
parkoviště u Řezníka

Sekunda B

M. Křížková

J. Jurečková

8:45 hod.
parkoviště u Řezníka

15 - 16 hod.
parkoviště u Gery

Tercie A

V. Zelenka

8:30 hod.
parkoviště u Gery

15 - 16 hod.
parkoviště u Řezníka

Tercie B

L. Samuelová

9:00 hod.
parkoviště u Řezníka

15:30 - 16:30 hod. parkoviště u Gery

Kvarta

J. Anderle

8:45 hod.
parkoviště u Gery

15:30 - 16:30 hod. parkoviště u Řezníka

Kvinta

J. Hosnedl

9:15 hod.
parkoviště u Řezníka

15:30 - 16:30 hod. parkoviště u Gery

Sexta

P. Ustohal

9:00 hod.
parkoviště u Gery

15:30 - 16:30 hod. parkoviště u Řezníka

Septima

J. Siegl

8:15 hod. příprava svých stanovišť

Organizátoři na jednotlivých stanovištích

16:00 hod.
na svých stanovištích

Program základní školy

Třída

Doprovod

Sraz - kdy, kde

Činnost - téma

Konec - kdy, kde

1.A

Třídní učitelé a vychovatelé

8:15 hod.
před školou

Malá praktická zkouška z přírodovědných znalostí na 6 stanovištích

15:00 hod.
před školou

1.B

2.A

2.B

Zatímco budou studenti oktávy plnit úkoly maturitní zkoušky, čeká na ostatní třídy malá praktická maturita z přírodovědných předmětů.

Kde jinde by se měla konat než v přírodě? Pro letošní Den Země takovou malou praktickou zkoušku pro vás připravili vyučující přírodovědných předmětů.

Třídy putují společně s učiteli podle indicií, nebo podle mapy na 10 stanovišť v okolí Plzně. Tady pak ve 4-5 členných skupinách řeší nejrůznější úkoly z oblasti biologie, geologie, topografie, ekologie, fyziky apod. Písemné odpovědi nebo vyplněné pracovní listy odevzdají organizátorům na jednotlivých stanovištích. Ty pak budou sloužit k vyhodnocení projektového dne i k získání bonusů v přírodovědných předmětech. Na všech stanovištích mají studenti možnost v praxi ukázat, co se ve školních lavicích naučili.

Délka trasy 12-13 km (část možno absolvovat prostředky MHD).

S sebou - svačinu a pití na celý den, sportovní oblečení a pohodlnou obuv, Plzeňskou kartu nebo 1 jízdenku na MHD, kartičku pojištěnce, psací potřeby, mapu Plzeňska, dobrou náladu (špekáčky možné opéci na dvou stanovištích).

Výstupem ze Dne Země letos nebude prezentace na konferenci, ale fotodokumentace doprovázená krátkými texty, kterou připraví každá třída a která bude vystavena ve vestibulu školy. Dne 15. 5. 2015 ji porotci z řad sponzorů ohodnotí a nejlepší kolektivy odmění věcnými cenami.

Trasu na jednotlivá stanoviště si mohou studenti sestavit podle indicií, které ale musí nejprve vyluštit a začít mohou hned.

 

Nahoru