Dny vědy 11. 9. 2020

Jako každoročně jsme začátkem září zamířili na plzeňské náměstí na Dny vědy. S dětmi ze 4.B jsme prošli přibližně patnáct expozic, v nichž jsme se seznámili s mnoha experimenty a pokusy vycházejících z běžného života.

Soutěžili jsme při vytváření energie pomocí rotopedu, vyzkoušeli jsme si 3D modely lidského těla, využili termokameru a ověřili jsme znalosti výživové pyramidy. Užili jsme si malé roboty i deskové hry. Po vyplnění našich znalostí z první pomoci jsme získali malou lékárničku, kterou jistě využijeme při častých vycházkách v okolí naší školy. Nejvíce nás zaujalo tvoření obrovských bublin, prohlídka sanitního vozu a jízda vláčku ovládaná mozkovou aktivitou.

Letošní akce se velmi vydařila i z důvodu malé účasti ostatních škol. Podařilo se nám navázat spolupráci s FAV ZČU, s nimiž právě jednáme o možnosti návštěvy jejich laboratoří.

 

Veronika Kovářová a Lenka Kačánová

 

12

Nahoru