Ekosystém lesa

6. října se třídy čtvrtých ročníků zúčastnily výukového programu v Plzeňské ZOO, „Ekosystém lesa“. 

IMG_20171006_113240Program začínal terénní vycházkou, na které se žáci seznamovali s jednotlivými druhy lesů na našem území a sIMG_20171006_115050 historickým vývojem lesa. Následovala prohlídka stromů a rostlin s výkladem o rozdělení lesních pater. Povídali jsme si o funkci lesa, co v lese roste a žije. Na závěr si děti ve skupinách vyplnily přírodovědné tajenky a mohly si prohlédnout i některá zvířata.

Nahoru