Informace o průběhu školního roku 2020/2021 - ZŠ

Vážení rodiče,

zdravíme Vás s  blížícím se začátkem školního roku 2020/2021. Budeme k němu přistupovat s rozumem tak, aby nás „svízelná“ doba co nejméně svazovala, zachovali jsme principy, na kterých naše škola stojí, nicméně s velkým důrazem na to, abychom nikoho neohrozili a zůstali tak co nejdéle a v nejvyšší možné míře zdraví. Rádi bychom vás informovali o opatřeních v souvislosti s rozhodnutím MŠMT, MZ a nařízením vlády v naší škole.

Co tedy Vaše děti čeká?

I nadále budeme používat zadní vchod školy při ranním příchodu i odchodu a eliminovat tak co nejvíce mísení se se žáky gymnázia. Začátek vyučování bude jednotně v 8:15 h. Příchod dětí do školy může být v již od 7 h, kdy zároveň zprovozňujeme školní družinu. Tato ranní družina bude smíšená. Pokud budou děti do školy přicházet později nebo odcházet v průběhu vyučování, opět to bude touto cestou. Rodičům a dalším osobám je vstup do prostor školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán, vstup bude možný jen do prostoru recepce nebo po domluvě s třídním učitelem. V tomto prostoru bude nadále umístěna termokamera a tento prostor bude minimálně 2x denně dezinfikován. Jakmile termokamera zjistí u dítěte zvýšenou teplotu, bude dítěti změřena teplota pedagogem, který zajišťuje službu a v případě zvýšené teploty dítě odvede do izolované místnosti a bude informovat rodiče. Apelujeme na Vás, abyste neposílali do školy dítě, které je nachlazené a má z jakéhokoli důvodu zvýšenou teplotu.

Ve třídách máme již od jara nové nanočističky vzduchu, které odstraňují toxické plyny, mikroorganismy jako bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu. Dále máme v každé třídě k dispozici dezinfekci pro děti i vyučující. Všechna opatření zavádíme i nad rámec pokynů MŠMT (termokamery, nanočističky, štíty apod.) pro maximální zabezpečení hygienických a dalších podmínek pro děti.

Pro pobyt ve škole zatím nebudou třeba roušky. Třídy se se kromě standardního denního úklidu také dezinfikují. Pro osobní potřebu dětí budou ve třídách k dispozici dezinfekční prostředky.

Ve školní družině budou děti v pevně daných skupinách. Obědy ve školní jídelně budou zajištěny pro děti základní školy a gymnázia v oddělených jídelnách. Bude zrušen teplý i salátový bufet, připravuje se podávání „doplňků“ v předem připravených miskách. Školní svačinky zatím nebudeme připravovat, pokusíme se najít vhodné náhradní řešení.

Počítáme i s možností opětovného uzavření školy a distanční výuky. V tomto případě budeme přecházet na jednotný systém výuky on line s pevně stanoveným rozvrhem.

Nabídku kroužků připravíme a je na Vás, zda se rozhodnete pro účast svého dítěte v nich. Kroužky budou smíšené.

Školní rok zahájíme tak, jako vždycky. Slavnostní zahájení proběhne 1. září v aule školy - pro 1. – 2. třídy v 8:00 h, pro 3. – 5. třídy v 8:45 h. Do auly přijďte hlavním vchodem, nechejte si drobnou časovou rezervu, i u hlavního vchodu je termokamera. Prosíme, vezměte si na tento program roušky. Z auly pak budete odcházet vchodem bočním a přes atrium ven ze školy. Do třídy půjdou jen děti a rodiče 1. tříd. Zahájení vyučování podle rozvrhu a provoz školní družiny a jídelny začíná od úterý 2.9.2020.

Třídní aktivy ve všech třídách proběhnou 10. 9. v 16 h.

Platba za pracovní sešity a učebnice, které dětem zůstávají, proběhne formou faktury, kterou Vám zašleme.

Přejme si, ať zahájíme úspěšně a ať je to pro nás všechny v rámci možností pohodový školní rok!

Ivana Loukotová a Šárka Chvalová

Nahoru