Malby podle Klimta – listopad/prosinec 2015

Aktivita malování podle obrazů známého secesního malíře Gustava Klimta vznikla spontánně a dokázala udržet pozornost většiny dětí přes celý měsíc. Inspirací se staly obrazy ze starého kalendáře a děti zaujala hlavně barevnost, dekorativnost a i celkové pojetí. 

S velkou citlivostí se věnovaly nejen samotnému rozvržení a zpracování za pomoci kombinované techniky, ale také trpělivě pracovaly na všech detailech. V jejich pojetí se nejedná o pouhé napodobení stylu, ale jde o samostatnou výtvarnou činnost.

Dle výsledných úžasných obrazů si sami můžete udělat představu.

Nahoru