Návštěva třídy 4. B v Centru robotiky

V úterý 8. října 2019 navštívili čtvrťáci plzeňské Centrum robotiky. Po krátkém přivítání se rozdělili na dvě skupiny, ve kterých byla zastoupena děvčata i chlapci. 

Každé ze skupin se ujal lektor. Postupně se žáci seznámili se dvěma různými činnostmi – tzv. rozšířenou realitou a fungováním ozobotů, jichž se využívá i v praktickém životě.

U rozšířené reality každý obdržel tablet a úkolem bylo ke zvolenému kalendářnímu datu státního svátku nejprve namalovat charakteristický obrázek nebo symbol, na jiný list papíru pak samotné datum státního svátku, libovolným způsobem ho orámovat nebo ilustrovat a nakonec oba listy s kresbami pomocí tabletu vyfotit. Prostřednictvím speciální aplikace si pak žáci dokázali vytvořit propojené soustavy obrázků.

Druhou „zábavou“ byla ukázka ozobotů a práce s nimi. Po nezbytné instruktáži se všichni ve dvojicích pustili do práce a do pracovních listů vyznačovali podle návodu barevné kódy, podle kterých pak ozobot projížděl svoji trasu k namalovaným zvířátkům. Všichni byli zvědaví, jestli předem určený směr trasy ozobota zvládli „naprogramovat“ správně. Každopádně si ale vyzkoušeli něco nového, nevšedního a velice zajímavého.

 
Nahoru