Otevřeme Plzeň!

V sobotu 17. 1. 2015 se uskuteční slavnostní zahájení EHMK Plzeň 2015, kterého se zúčastní i naše škola. Děti z 1. a 2. tříd  a studenti gymnázia vyrobili dvě krásné lodě, které se zúčastní slavnostního průvodu.

Řazení nosičů lodí (studenti gymnázia) a posádek lodí (dětí ZŠ s rodiči, studenti, pedagogové) bude v 15:30 h  na seřadišti U Ježíška. Již od 14:30 h  zde bude probíhat doprovodný program. V 16:05 h průvod s loděmi vyjde po trase Denisovo nábřeží, Wilsonův most, Anglické nábřeží, Šafaříkovy sady a Zbrojnickou ulicí na náměstí Republiky. Během této cesty již nebude z bezpečnostních důvodů a silničních uzavírek možnost se k průvodu připojit. Pojďte s námi doprovodit naše lodě do přístavu! 

Nahoru