Projekt Šablony II základní školy na GFK

V závěru školního roku 2018/19 naše základní škola opět úspěšně získala podporu a zapojila se do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. „Projekt Šablony II základní školy na GFK“ č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016070 bude realizován ve dvou školních letech: 2019/20 a 2020/21.

Z prostředků EU bude podpořena zejména: Rodičovská kavárna - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ, Projektové dny ve škole a mimo školu, Podpora tandemové výuky učitelů, Školení učitelů v oblasti matematické gramotnosti (Hejného metoda), Školení učitelů v oblasti inkluze, Školní asistent. Věříme, že i tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na základní škole GFK.

eulogo

Nahoru