Provoz školní družiny ve dnech od 5.9. do 15.9.2017

Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00. Do ranní družiny je možné přicházet nejpozději v 7:50. (Děti, které přijdou později, budou do budovy vpuštěny v 7:55 a půjdou rovnou do svých tříd).

Děti jsou soustředěné v jednom oddělení (při větším počtu ve dvou odděleních), kde probíhá činnost dle zájmu dětí (stolní hry, výtvarné činnosti, promítání pohádek...)

V 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka).

Po ukončení vyučování předávají učitelé družinové děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd. Po obědě si rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:30.

Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do jednoho nebo dvou oddělení. Provoz odpolední družiny je do 16:00, po domluvě s vychovatelkou je možné vyzvedávat děti nejpozději v 16:30.

Pokud dítě odchází z družiny samo bez doprovodu, je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně.

Další informace ohledně školní družiny obdrží rodiče na třídních schůzkách ve čtvrtek 7.9.2017

Nahoru