Studentská zpráva

Stručná zpráva o zážitcích žáků naší školy v hodině přírodovědy a projektu, do kterého se zapojila škola.

Horniny a nerosty – hodina v biologické učebně s panem učitelem Jakubem Sieglem

Dne 10. 10. 2018 jsme měli zábavnou hodinu přírodovědy s panem učitelem Jakubem Sieglem z gymnázia. V té době jsme probírali v přírodovědě nerosty a horniny. Výuka probíhala v učebně biologie, kde nám pan učitel ukázal různé nerosty a vysvětlil nám, jak vznikají a z čeho se skládají horniny. Získali jsme mnoho zajímavých informací, které využijeme v dalších hodinách přírodovědy. Hodina se nám velmi líbila a povídání o horninách a nerostech jsme si moc užili.

Elizabeth Marešová a Sofie Duma 5. A

0

 

Projekt „ Naše republika před 100 lety“

Dne 25. 10. 2018 jsme se společně se 4. B zapojili do projektu „ Naše republika před 100 lety“.

Jelikož se blížil svátek 28. 10. Naším cílem bylo spolupracovat s nižším ročníkem a něco nového se naučit o historii naší republiky. Mohli jsme k získávání informací používat internet, vlastní materiály, časopisy a knihy. Každý z týmu si vybral jedno téma zaměřené na to, jak se žilo před 100 lety, které zpracoval a napsal na zelený list papíru. Témata se týkala módy, dopravy, financí, školství vaření, atd. Na závěr jsme jako tým vytvořily lípu (národní strom), která ve svých listech měla všechny informace, které byly pro nás zajímavé a týkaly se daného tématu.

Všem se projekt moc líbil (nám určitě).

Eliška Kašpárková a Nella Jindrová 5. A

1                    2

Nahoru