Zápisy do 1. třídy 2021

Vážení rodiče, milé děti,

ani letos se bohužel na zápisu do 1. třídy neuvidíme osobně. Zdá se nám ale škoda, nesetkat se s Vámi alespoň zprostředkovaně.

Připravili jsme pro Vás dvě varianty „digitálního zápisu“ do 1. třídy, abyste mohli zvolit formu, která Vám a Vašemu dítěti vyhovuje více.

1) Video varianta

Od 1. 4. do 8. 4. 2021 nám prosím zašlete na e-mailovou adresu gfk@krizik.eu vyplněné a podepsané následující dokumenty: zápisový list, žádost o přijetí, motivační dopis, scan rodného listu dítěte a krátké video.

Video: Natočte krátké spontánní max. 3 min. video, které bude mít formu rozhovoru rodiče s dítětem. Doporučujeme s dětmi odpovědi dopředu netrénovat, jejich přirozená reakce je pro nás cenná.

Doporučené otázky:

  1. Jak se jmenuješ? Kolik je ti let? Kde bydlíš? Máš sourozence, a jak se jmenují?
  2. Kdo s tebou doma bydlí? A kdo je z vaší rodiny nejvyšší a kdo nejmenší?
  3. S čím si doma nejraději hraješ?
  4. Ukaž nám nějaký svůj výrobek - stavbu, obrázek, model nebo nám můžeš krátce zazpívat, zahrát, zarecitovat, zatančit…
  5. Vyprávěj, co nejraději děláš ve školce?
  6. Co myslíš, že se ti bude ve škole nejvíc líbit? Na co se nejvíce těšíš?

Všechna videa budou použita pouze za účelem seznámení s Vámi a dětmi a budou po zápisech smazána. Můžete je zaslat také přes Úschovnu apod.

2) Online varianta

Od 1. 4. do 8. 4. 2021 nám prosím zašlete na e-mailovou adresu gfk@krizik.eu vyplněné a podepsané následující dokumenty: zápisový list, žádost o přijetí, motivační dopis a scan rodného listu dítěte.

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 v odpoledních hodinách (pravděpodobně 14 – 16 hod.) pro Vás a Vaše děti připravíme online setkání přes MS Teams s učitelkami ZŠ GFK. Bude to vždy setkání pouze Vás a Vašeho dítěte s paní učitelkou.

Od 2. 4. si budete moci zaregistrovat čas „online zápisu“ na našich webových stránkách. Přístupové údaje do MS Teams Vám zašleme na Vaši uvedenou e-mailovou adresu.

Při online setkání se budeme ptát na otázky v obdobném obsahu a rozsahu jako u videa. Prosíme, netrénujte odpovědi předem.

 

Abychom mohli náležitě připravit „online zápis“, prosíme Vás o krátkou odpověď, která varianta Vám více vyhovuje? Prosíme o odpověď do 1. 4. 2021 na e-mail sarka.zeniskova@krizik.eu (tajemnice ZŠ) Těm, kteří zvolí online setkání zašleme odkaz na rezervaci času zápisu.

Pevně doufáme, že se ještě v tomto školním roce setkáme na schůzkách s Vámi i Vašimi dětmi .

Za Gymnázium Františka Křižíka a základní školu
Šárka Chvalová a Ivana Loukotová

Nahoru