Poradenství na základní škole

Výchovný poradce – péče o žáky s SVP – Veronika Kovářová

Konzultace – středa 12:50 – 13:25 po předchozí domluvě    veronika.kovarova@krizik.eu

 

Školní metodik prevence – Stanislava Panzerová

Konzultace - pátek 7:15 – 8:00   stanislava.panzerova@krizik.eu

 

Školní kouč, mentor, poradce, supervizor – Renata Vordová

Konzultace – pondělí, středa po předchozí domluvě    renata.vordova@krizik.eu

Poradenství na ZŠ

Preventivní program a krizový plán ZŠ

Tematické programy primární prevence ZŠ

Školní metodik prevence

Nahoru