Absolventi gymnázia

Za více jak 26 let své činnosti vychovala škola 22 ročníků absolventů, jejichž průměrná úspěšnost v přijetí na VŠ je téměř 90%.
Pro zajímavost uvádíme vysoké školy, na které se naši absolventi dostali za poslední 3 roky:

 • JČU České Budějovice, fakulta pedagogická
 • JČU České Budějovice, fakulta zemědělská
 • ZČU Plzeň, fakulta právnická
 • ZČU Plzeň - FAV
 • ZČU Plzeň, fakulta ekonomická
 • ZČU Plzeň, fakulta strojní
 • ZČU Plzeň, fakulta pedagogická
 • ZČU Plzeň, humanitní studia
 • PF Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova
 • UK Praha, fakulta architektury
 • FTVS Praha, obor sportovní žurnalistika
 • LF UK Plzeň
 • VŠMU Bratislava, obor divadelní produkce
 • MU Brno, fakulta právnická
 • FF UK Praha, obor germanistika
 • UK Praha, fakulta filozofická
 • MU Brno, fakulta filozofická
 • MU Brno, fakulta zemědělská
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • ČVUT Praha
 • VŠE Praha

Z celkového počtu 24 absolventů ve školním roce 2015/2016 jich 22 pokračuje ve studiu na vysoké škole (1 je zapsán do nultého ročníku) a 1 si rozšiřují své hohejové dovednosti v USA. Všem držíme palce a přejeme hodně štěstí na další cestě! 

Z 24 absolventů studuje VŠ 22, 1 studuje 0.ročník VŠ, 1 hraje hokej v USA

Aktuální seznam našich absolventů po ukončení školního roku 2015/2016 najdete v souboru Absolventi 2016

 

 

 

Nahoru