Hodnoty školy

Naše škola stojí na těchto hodnotách:

Vzdělanost – bereme vzdělanost jako prostor, kde vědomosti a osobnostní růst jdou ruku v ruce.

Svoboda – nebojíme se svobodu učit, nabízet, přijímat kultivovat a žít.

Spolupráce – snažíme se být dobře spolupracujícím týmem, který ukazuje cestu ke společnému cíli.

Přátelství – vnímáme, že zdravé vztahy mezi učiteli se zrcadlí ve vztazích mezi studenty.

Bezpečí – uvědomujeme si, že pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb, bez jejichž uspokojování není možné se rozvíjet – s důvěrou, bez strachu, spolu.

Důvěra – důvěru můžeme tvořit s lidmi, kteří mají odvahu a víru v sebe sama i v sebe navzájem.

Kreativita – je pro nás základním prostředkem k rozvoji osobnosti.

Respekt – chceme být školou, která jinakost nejen respektuje, ale i rozvíjí.

Otevřenost – jsme otevření rychle se měnícímu světu a s pokorou jdeme společně v jedinečnost.