Předmětové komise

Kolegium ředitelky školy tvoří: předsedové jednotlivých předmětových komisí a koordinátoři ŠVP

Předmětové komise:

Humanitní – předseda Marek Brožek

v této komisi jsou zastoupeny předměty: Český jazyk, Dějepis, Občanská výchova, Základy společenských věd, seminář Moderní dějiny, Historický seminář, Literární seminář a Rétorika.

Přírodovědná – předseda Jakub Siegl

v této komisi jsou zastoupeny předměty: Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie, Výpočetní technika, Zeměpis, seminář Biologie člověka a seminář Informatiky.

Jazyková – předsedkyně Jarmila Jurečková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Francouzský jazyk a Latina.

Výchov – předsedkyně Petra Hynčíková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Osobnostní a sociální výchova a Dramatická výchova.
Nahoru