Předmětové komise

Předmětové komise

Kolegium ředitelky školy tvoří: předsedové jednotlivých předmětových komisí a koordinátoři ŠVP

Předmětové komise:

Humanitní – předseda Marek Brožek

v této komisi jsou zastoupeny předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a humanitní semináře.

Přírodovědná – předseda Jakub Siegl

v této komisi jsou zastoupeny předměty: matematika, cvičení z matematiky, fyzika, biologie, chemie, přírodní vědy, výpočetní technika, zeměpis a přírodovědné semináře.

Jazyková – předsedkyně Jarmila Jurečková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk a latina.

Výchov – předsedkyně Petra Hynčíková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, osobnostní a sociální výchova.

Nahoru