Plán primární prevence

Plán preventivní prevence je vypracován pro potřeby naší školy – Gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, dále pro pracovníky jiných institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy.

Dokument naleznete v souboru 

Preventivní program

 

Nahoru