Projekty a práce

Projekty jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího procesu. V průběhu celého studia absolvují žáci jak menší jednodenní, tak i týdenní projekty. Na některých projektech se pracuje  i týdny až měsíce.

Projekty na naší škole se dají rozdělit do několika skupin:

 • mezinárodní – spolupráce se zahraničními školami. S partnerským gymnáziem v německém Lauterbachu absolvují žáci nižšího gymnázia dva týdny (jeden v Německu, jeden v Čechách).
 • mezioborové – bloková výuka, projekty napříč předměty, aktuální témata prevence.
 • tematické – v jednotlivých předmětech, např. ekonomické v rámci výuky společenských věd, jazykové dny, Den Země, historické projekty věnovaném významným událostem a výročím, sportovní dny, den věnovaný bezpečnosti atd.
  • seznamovací kurz – pro nové žáky před zahájením školního roku v primě
  • adaptační kurz – pro nově vzniklé kvinty či 1. ročníky vyššího gymnázia
  • lyžařský kurz – určen pro žáky sekundy a kvarty
  • škola v přírodě – na konci června pro žáky primy až tercie
  • vodácký kurz – pro žáky kvart
 • ročníkové projekty - vzhledem k množství průřezových témat a některých obtížněji zařaditelných témat jsme se rozhodli doplnit svoje tradiční projekty a stanovit jejich pravidelnost pro jednotlivé ročníky. Projekty probíhají buď v září, nebo na konci června a jsou určeny pro konkrétní ročníky v závislosti na učivu. Jedná se o tří až pětidenní akce probíhající ve škole nebo mimo školu. Konkrétní učivo a výstupy jsou přítomny v osnovách jednotlivých předmětů. Akce nemají pouze vzdělávací charakter, ale jejich přínosem je i stmelení kolektivu třídy v jiném než školním prostředí. Od kvinty do oktávy absolvují žáci následující vícedenní projekty:
  • geologický projekt
  • jazykový projekt
  • sportovně turistický projekt
  • tvůrčí dílnu
  • botanický projekt
  • chemicko-zeměpisný projekt
  • stínování – příprava na budoucí povolání

 

Projekty a práce

 • 11/4/2014
IMG_3390

Osmičková výročí

Ve čtvrtek 25. října na naší škole proběhl projektový den zaměřený na národní dějiny 20. století. Impulsem bylo, jako ostatně téměř každý rok na podzim, významné výročí naší státnosti. Stovka se prostě nedá přehlédnout. Masáž sdělovacích prostředků a kin jsme se rozhodli doplnit o působení školy a rozhodli jsme se zapojit naše studenty. 

Číst dále
 • 11/27/2018
2

Sto let s komunismem

Sté výročí VŘSR nás nenechalo chladnými a 7. listopadu jsme se rozhodli tuto významnou událost připomenout. Po pár letech se nám podařilo vytvořit projektový den určený mnoha třídám. Celkem se do něj zapojilo sedm tříd od kvarty po oktávu, přičemž oktaváni se stali aktivními tvůrci stanovišť nebo pomocníky na stanovištích. 

Číst dále
 • 11/27/2018
PO1

Projekt Palmový olej

Projekt Palmový olej připravili studenti Gymnázia Františka Křižíka v rámci dvou tradičních projektových dnů pořádaných ke Dni Země na jaře roku 2016. Studenti celé školy pod vedením učitelů zpracovali komplexně problematiku získávání a využívání palmového oleje. Výstupem jejich práce byla výstava ve výstavní síni Kaplička v expozici Mediteraneum v ZOO Plzeň, která byla k vidění od 3.9. do 10.10.2016.

Číst dále
 • 5/16/2017
litkav

Literární kavárna

Vážení příznivci literatury,

je nám ctí, že vám můžeme představit novou literární soutěž - Literární kavárnu. U jejího zrodu stojí Valeriánova nadace z Berlína, Divadlo Josefa Kajetána Tyla a Gymnázium Františka Křižíka.

Naším cílem je oslovit mladé talentované autory a vyzvat je nejen k tvorbě, ale také k veřejné prezentaci textů formou autorského čtení. V rámci projektu proběhne pět literárních večerů autorského čtení a závěrečný galavečer. Všechny oceněné práce budou publikovány ve sborníku.

Číst dále
 • 2/20/2015

Projekt Senioři - návštěva domova

Datum: 7. 12. 2010
Třída: 22 studentů primy
Doprovod: Šárka Chvalová, Eva Kletečková

Nevšední okamžik měli možnost prožít studenti primy, kteří se zúčastnili projektu v domově pro seniory. Po strastiplné cestě v rozmočených závějích sněhu jsme dorazili do velmi příjemného a útulného zařízení, kde si nás převzala paní ředitelka.

 • 1/6/2011

Multikulturní dílna

Datum: 30. 11. 2010
Třída: prima
Zprostředkovala a napsala: Eva Kletečková

Studenti primy se v rámci OSV (kde právě probíhala výuka na téma rodina) zúčastnili multikulturní dílny s názvem „Rodina odvedle", která trvala dvě vyučovací hodiny. Jedná se o projekt společnosti Slovo 21 financovaný z evropských fondů.

 • 1/6/2011

Platforma 11+

Platforma 11+
Teď 55 39 13 já

platforma1.jpgExkurze do světa pubescentů, adolescentů, dospívajících. Otázka po tom, čím je pojem puberta definován, je přitom spouštěcím mechanismem k hledání scénických prostředků, textu i jevištních situací. Tak zní slogan, který najdete na stránkách divadla Alfa.

 • 10/12/2010

Předsudky jsou OUT

p1.jpgNaše škola se stala prostřednictvím septimy ve školním roce 2009/2010 pilotní školou projektu Předsudky jsou out (www.predsudkyjsouout.cz) společnosti Step by step. Po důkladném prodiskutování podmínek s ředitelkou školy a studenty samotnými byla podepsána smlouva a celý projekt mohl začít. Byl časově i prostorově velmi náročný, ale díky vstřícnosti vedení školy, lektorů i studentů se podařilo všechny nástrahy překonat a dovést projekt do konce.

 

 • 10/8/2010
DSC_0376

Geologický projekt 2010

Třídy: Kvinta a 1.A

Vyučující: Siegl, Bardoňová, Steiningerová, Ustohal, Kaska, Plachá

Datum: 6. - 9. 9. 2010

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměřili jsme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem byly výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde mohli studenti v přírodě své znalosti zúročit.

Číst dále
 • 10/8/2010
P1060787a

Vidžín - Tvůrčí dílna 2010

V pondělí 13. 9. 2010, přesně v 9.00, jsme se v počtu 31 studentů a čtyř kantorek (Petra Hynčíková, Štěpánka Lišková, Eva Kletečková, Tereza Dubničková) rozjeli vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím, které nám přichystala další Tvůrčí dílna...

Číst dále
 • 10/8/2010

Dětská scéna Trutnov 2010

Celostátní přehlídky dětského divadla a recitace Dětská scéna 2010 se zúčastnilo 13 studentů GFK a jako dozor František Kaska (tedy já). Jako jediný soubor jsme se zúčastnili přehlídky celou dobu (6 dní), což mělo své výhody i úskalí.

 • 7/21/2010

Geologický projekt 7.9. - 10.9.2009

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměříme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem budou výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde budou moci studenti v přírodě své znalosti zúročit.
 • 10/2/2009

12. listopad - PROJEKTOVÝ DEN – OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Dne 12. listopadu se konal na naší škole projektový den nazvaný „osmičková výročí". Zaměřili jsme se v něm na přiblížení významných dat české i světové historie 20. století. (1918, 1938, 1948, 1968). Studenti vyššího gymnázia měli připravený program ve škole, zatímco studenti nižšího gymnázia vyrazili do terénu, kde se věnovali aktivitám více či méně s českou historií souvisejícím.
 • 11/24/2008

Exkurze Severní Čechy

15. 9. - 18. 9. 2008

Pedagogický dozor: Bardoňová, Šantora, Ustohal, Studenti: 3. AB, 3 studenti sexty (dohromady 51 studentů)

Letos jsme se vydali na osvědčený sever Čech. Naším cílem bylo jako vždy přiblížit studentům tento region ze všech stránek - jako krajinu se zajímavou historií i průmyslový region. Jelikož naše exkurze zasahovala do tří oborů - fyziky, zeměpisu a chemie, rozhodli jsme se jako doprovod vyslat chemikáře, zeměpisáře a fyzika. Toto zastoupení se osvědčilo, zejména kvůli referátům.

 • 10/5/2009

Voda, vzduch, rákosí - Interaktivní tvůrčí pobyt ve specifickém přírodním prostředí

jindra2.jpgTématem tohoto projektu, jímž jsme přispěli k velkému projektu Den Země, byl aktivní, prožitkový a tvůrčí kontakt s přírodou. Program kombinující prvky hudební a výtvarné výchovy jsme připravili s kolegou Mírou Gažákem a využili k tomu krásnou oblast Boleveckých rybníků. Zahájili jsme jej na cestě mezi Kamenným a Seneckým rybníkem tzv. peripatetickými kresbami. Jedná se o kresby vytvářené za chůze na hrudi kreslícího, který intuitivně pastelkami zaznamenává pocit kráčejícího subjektu v  přírodním okolí. Kresba podvědomě získává osobitou morfologii, kterou jsme pak – v souvislosti s prožitkem – společně probírali.

 

 • 11/14/2007

Zatoulaný fotograf

100_0055.jpgCo nového nám projekt přinesl?

Zjistili jsme, jak lépe fotit, naučili se a poznali jsme nové možnosti práce s fotoaparátem. Současně jsme objevili nové možnosti vnímání přírody, lidí kolem nás a věcí.

Jak to probíhalo?

 • 11/14/2007

Zpráva o projektu Den Země – 23. 4. 2007

Tento den jsme se snažili pojmout uceleně a každou ze tříd zaměstnat programem, který bude souviset s tématem Den Země. Příprava nebyla jednoduchá, asi hlavně proto, že většina kolegů raději čekala, až jim někdo téma „přidělí“, přesto, že Den Země je téma velmi široké a dá se využít ve všech předmětech. Tak se stalo, že u některých tříd jsem zadávala práci s Jakubem Sieglem a přidělený učitel vykonával pouze dozor. 16. 5. 2007 se konala konference, kde třídy práce prezentovaly.
 • 11/14/2007

Zpráva o projektu Archeologie a historie Klatovska

Projekt se konal ve dnech 19. - 22. června v Klatovech ve spolupráci s Klatovským muzeem Karla Hostaše - konkrétně archeologickým oddělením. Zúčastnilo se jej 12 studentů, kteří dva dny pracovali v historickém centru Klatov s archeology nebo v muzeu přímo, a dva dny pak věnovali památkám v Klatovech a okolí.

 • 11/14/2007

Voda má rozpuštěné vlasy

V termínu od 18. do 22. 6. 2007 (pondĕlí až pátek) se uskutečnil vodácký projekt na řece Berounce v úseku: Dolanský most – Roztoky u Křivoklátu.
 • 11/14/2007

Ke kořenům české literatury

pro studenty 1.A a 1.B, ve dnech: 23 a 24. duben 2007
Oba dva dny jsme pracovali s texty z Dalimilovy a Kosmovy kroniky. První den jsme postupně navštívili místa, ve kterých měli studenti vždy nějaký úkol. Celou cestu měli pečlivě zaznamenávat a večer pak ve čtyřčlenných skupinkách (ve kterých pracovali už od rána) prezentovali, co všechno zjistili. V Cítolibech měli zjistit, proč se tak městys jmenuje, v Peruci hledali Oldřichův dub, Boženinu studánku a porovnávali text O seznámení knížete Oldřicha a selky Boženy.
 • 11/14/2007

Projekt Anglo-americké sporty

Náplní našeho projektu, který se konal ve dnech 16. – 22. 6. 2007, byly sporty anglo - amerického původu.
V úterý 19. 6. jsme strávili na minigolfovém hřišti u zámku Kozel, kde studenti měli možnost dozvědět se informace o původu minigolfu, miniaturgolfu a stolního golfu a všechny tyto sporty si vyzkoušet. Poté se zúčastnili turnaje v minigolfu a výsledky byly započteny do celkového hodnocení projektu. Program začal v 7:45 h v hale Hlavního nádraží ČD a skončil ve 12:15 h tamtéž.
 • 11/14/2007

Projekt Jazyková Riviéra

Projekt probíhal od úterý 19.6. do pátku 22.6.2007. Studenti pracovali zčásti ve škole, zčásti v okolí Boleveckého rybníku a také doma, kde probíhaly dokončovací střihačské a podobné technické práce. Projekt vedly V. Ságnerová, A. Tenková a J. Tůmová.

Cílem projektu bylo vytvoření dvou cizojazyčných krátkých filmů, které spojoval exteriér Boleveckého rybníku. 

 • 11/14/2007

Zelená pro ekologickou výchovu

V rámci ekologické výchovy jsme v letošním školním roce splnili nejrůznější akce, které jsme si vytyčili v rámci projektu Zelená pro ekologickou výchovu dětí a mládeže v Plzni. Jednotlivé akce jsme pečlivě zmapovali a fotodokumentaci z našich ekologických akcí, většinou pořízenou fotografy, reportéry a kameramany z řad studentů, přikládáme. Součástí závěrečné zprávy jsou též kopie článků z denního tisku, oceněné ekologické práce a ekologické náměty řešené studentskými kolektivy. Mnoho akcí bylo organizováno naším gymnáziem pro MŠ, ZŠ a střední školy z celého Plzeňska.
 • 11/14/2007

Minulé projekty

22.9. Věda v ulicích
22.9. Projekt země
1.11. Francouzský den
10.-12.11. Plenér - výtvarný projekt
16.11. Projektový den - Den poezie
4.12. Představení terapeutické skupiny
6.12. Představení terapeutické skupiny
14.12. Poslech rozhlasové hry- Č.rozhlas
15.2. Seminář Jak se nezbláznit
16.2. Seminář Jak se nezbláznit
  Bloková výuka OV Třemošná
  Prezentace seminářů
14.3. Babylon - výtvarná tvorba a výzdoba školy
  Akce s archeology -škola a Starý Plzenec
  Příprava Jarmarku ve škole
27.3. Prezentace seminářů
2.4. Prezentace z Rétoriky
23.4. Projektový den - Den země
prima Záchranná stanice ptactva
sekunda Plzeňské řeky - odběr vzorků, měření, tabulky
tercie Skládka Chotíkov
kvarta Anketa, reportáž - plzeňské křižovatky
kvinta Výtvarná činnost
sexta Výtvarně-hudebně-dramatický projekt
septima Středověká smetiště a odpady
oktáva, 4. Výuka - ranní semináře, blok cizích jazyků
1.AB Zpět ke kořenům
2.A Skládka Chotíkov
3.A Mapování černých skládek
16.5. Jarmark
22.5. Lanové centrum
23.5. Projekt ve škole
19.-22.6. Projektový týden:
  Tajný závod
  Riviéra
  Fotografie
  Sporty
  Wolkerův Prostějov
  Železná opona
  Voda
25.6. Prezentace projektů
 

 

 • 11/3/2007
Nahoru