Specifika školy

 • nadstandardní výuka cizích jazyků
  - vysoký počet hodin jazyků týdně
  - rodilí mluvčí
  - konverzace v cizím jazyce 
 • způsob hodnocení

  - o všech formách hodnocení jsou studenti informováni předem
  - stejný počet jednotlivých forem hodnocení pro každého
  - hodnotí se procenty
  - na vysvědčení vedle přehledu úspěšnosti je také pořadí ve skupině a slovní hodnocení vyučujícího

 • přístup ke studentům a jejich motivace

  - vztah učitel - student je založen na partnerství
  - je podporováno zdravé sebevědomí studentů

 • výchovné poradenství

  - studijní poradce
  - preventista sociálně patologických jevů
  - poradce pro specifické poruchy učení

 • zařazení předmětu osobnostní a sociální výchova
 • široká nabídka kvalitních seminářů a nepovinných předmětů
 • množství netypických školních akcí
 • účast v projektech Dokážu to, Rozhodni se, Tvůrčí dílna, Žijeme spolu, apod.
 • studentský parlament
 • vysoká úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ
 • informační systém ŠkolaOnLine - informace o výsledcích a absenci studentů prostřednictvím internetu
 • e-learningový nástroj Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů
 • e-learningový systém Moodle.org

LogoAplikaceSkolaOnLine_bile_na_modrem_pozadiodevzdej-colorMoodle_july27-1


Nahoru