Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023

Pravidla přijímacího řízení:

 1. První kolo přijímacích zkoušky do čtyřletého studia proběhnou 12. dubna 2022 (JPZ) 
 2. První kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia proběhne 19. dubna 2022 (JPZ) 
 3. Druhé kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia proběhne 13. dubna 2022 (JPZ)
 4. Druhé kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia proběhne 20. dubna 2022 (JPZ)

 Průběh řízení:

 • podání přihlášky SEVT do 1. března 2022
 • přijímací zkoušky 12. až 27. dubna 2022 – pozvánky budou zaslány
 • psychologické testy a pohovory 20. dubna 2022 - 4 leté, 21. a 26. dubna 2022 - 8 leté
 • Hodnocení uchazečů bude ukončeno do pondělí 2. května 2022
 • Termín pro podání zápisového lístku 13. května 2022

Všeobecné zásady:

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna prima osmiletého (30 žáků) a doplněny budou kvinty -  první ročník čtyřletého gymnázia (6 žáků).
Ke studiu na GFK jsou přijímáni žáci pátých tříd ZŠ do primy osmiletého a absolventi devátých tříd ZŠ do čtyřletého gymnázia.

Průběh přijímací zkoušky:

Osmileté studium:

 1. Jednotná přijímací zkouška – testy z českého jazyka a matematiky
 2. Psychologické testy – osobnostní a výkonnostní předpoklady uchazečů - odhalení studijních předpokladů, výkonnosti, schopnosti soustředění, logického myšlení, verbálních schopností – jsou zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.
 3. Osobnostní předpoklady – společná hodina zaměřená na komunikaci, spolupráci, řešení problémů, sebereflexi. Hodinu vedou učitelé školy.
 4. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájmech, názorech, postojích, plánech důraz je kladen především na celkovou vyspělost, sebereflexi, pohotovou reakci a fantazii. Komise je složená z učitelů a vedení školy.
 5. Motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte včetně jeho případného handicapu, vyzdvihuje silné i slabé stránky dítěte, je součástí přihlášky ke studiu

Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu ve školním roce 2022/2023

 • úspěšné složení testů JPZ – možné dosáhnout 100 bodů - váha 60%
 • úspěšné složení všech částí školní přijímací zkoušky - váha 40%
  • psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa – výsledky neklesnou pod 13 bodů
  • úspěšný pohovor a osobnostní předpoklady – výsledek neklesne pod 10 bodů
 • umístění v celkovém pořadí do 40. místa

Čtyřleté studium:

 1. Jednotná přijímací zkouška – testy z českého jazyka a matematiky
 2. Psychologické testy – osobnostní a výkonnostní předpoklady uchazečů - odhalení studijních předpokladů, výkonnosti, schopnosti soustředění, logického myšlení, verbálních schopností – jsou zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.
 3. Osobnostní předpoklady – společná hodina zaměřená na komunikaci, spolupráci, řešení problémů, sebereflexi. Hodinu vedou učitelé školy.
 4. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájmech, názorech, postojích, plánech důraz je kladen především na celkovou vyspělost, sebereflexi, pohotovou reakci a fantazii. Komise je složená z učitelů a vedení školy.
 5. Motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte včetně jeho případného handicapu, vyzdvihuje silné i slabé stránky dítěte, je součástí přihlášky ke studiu

  Kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu ve školním roce 2022/2023
 • úspěšné složení JPZ – možné dosáhnout 100 bodů - váha 60%
 • úspěšné složení druhé části školní přijímací zkoušky - váha 40%
  • psychologického testu – respektujeme závěrečné doporučení psychologa – výsledky neklesnou pod 13 bodů
  • úspěšný pohovor a osobnostní předpoklady – výsledek neklesne pod 10 bodů
 • umístění v celkovém pořadí do 3. místa


Ukázka přijímací zkoušky z ČJ a MAT do 4-letého oboru gymnázia

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí odevzdat spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení.

Jednotná přijímací zkouška

 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 10. května 2022
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 11. května 2022.

Jednotlivé zkoušky:

 • JPZ - Český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut
 • Matematika a její aplikace – 50 bodů, 70 minut

Školy dostanou lepší výsledek ze 2.

Přihláška ke studiu (formulář SEVT) je ke stažení: ZDE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Z důvodů nejasností přinášíme velmi důležité informace ohledně přijímacích zkoušek:

1) Počet podávaných přihlášek

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky na 2 různé školy. Přihlášky jsou identické, pořadí škol určuje termín testů 1. kola.

Přihlášky musí být doručeny fyzicky na obě školy. 

2) Motivační dopis

Upozorňujeme, že povinnou součástí přijímacího řízení je motivační dopis rodičů, hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu.

Děkujeme za pochopení, v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonech 377 925 713 nebo 377 925 714.

Vedení gymnázia