Aktuality Základní škola


halloween-2905531_1920

Soutěž o nejkrásnější dýni

Vydlabejte a nazdobte svoji soutěžní dýni. Vyfoťte se s ní tak, aby byla dobře vidět. Pošlete na adresu mathl@email.cz. Fotky dýní budou vystaveny na terase školy.  Drobná odměna vás nemine.

Informace

  • 10/15/2020
1

Zoo tentokrát jinak

17. září jsme s žáky 4.B vyrazili do ZOO. Náš cíl byl ovšem odlišný od těch z předchozích let. Poznávání zvířat se tedy stalo podružným bonusem naší výpravy, v níž hlavní roli hrála spolupráce, týmová hra a poznání, že každý jsme přínosem svého týmu.

Číst dále
  • 10/2/2020
origami-3584204_1920

Rezervace kroužků pro ZŠ 2020/2021

Rezervujte kroužky pro ZŠ 2020/2021 

 

 

  • 9/17/2020
eu_esif

Projekt Šablony II základní školy na GFK

V závěru školního roku 2018/19 naše základní škola opět úspěšně získala podporu a zapojila se do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. „Projekt Šablony II základní školy na GFK“ č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016070 bude realizován ve dvou školních letech: 2019/20 a 2020/21.

Číst dále
  • 9/1/2020
back-to-school-2628013_1920

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku na GFK proběhne v úterý 1. září 2020 v Aule naší školy.

Číst dále
  • 8/27/2020
Logo GFK rozdělené na písmena (100x66) (2)

Informace o průběhu školního roku 2020/2021 - ZŠ

Vážení rodiče,

zdravíme Vás s  blížícím se začátkem školního roku 2020/2021. Budeme k němu přistupovat s rozumem tak, aby nás „svízelná“ doba co nejméně svazovala, zachovali jsme principy, na kterých naše škola stojí, nicméně s velkým důrazem na to, abychom nikoho neohrozili a zůstali tak co nejdéle a v nejvyšší možné míře zdraví. Rádi bychom vás informovali o opatřeních v souvislosti s rozhodnutím MŠMT, MZ a nařízením vlády v naší škole.

Číst dále
  • 8/27/2020
Logo GFK rozdělené na písmena (100x66) (2)

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče,

pozorně sledujeme vyvíjející a neustále měnící se situaci, stejně jako pokyny MŠMT a MZ. Zatím vycházíme z předpokladu, že školní rok zahájíme tradičně. O opatřeních, která přijímáme, vás budeme podrobně informovat.

Šárka Chvalová

  • 8/21/2020
gympl

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a žáci,

níže v souboru najdete aktuální pravidla hodnocení výsledků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení žáků ZŠ ve 2.pololetí

  • 6/2/2020
gympl

Informace k zápisům dětí do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,
čas zápisu dětí do 1. třídy základní školy se blíží a my se ozýváme, abychom Vám popřáli pevné zdraví a abychom Vám přinesli aktuální informace.
MŠMT rozhodlo, že budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí ve škole. Ale nepoznat Vaše děti - to by nám bylo líto.
Číst dále
  • 3/31/2020
Nahoru