Hlavní principy a hodnoty

Školní vzdělávací program Společně to dokážeme

společně to dokážeme

Snažíme se vytvořit takové prostředí, kde můžeme pomáhat utvářet osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořivé a schopné prosadit se v různých životních situacích. Zároveň posilujeme individualitu a rozvoj vlastních schopností. Nezavíráme oči ani před problémy, které vývoj a dospívání mladého člověka provázejí.

 

Vztah učitel - žák je založen na partnerství, je podporováno zdravé sebevědomí žáků. Tento otevřený a demokratický přístup vytváří ve škole neformální a příjemnou atmosféru.

 

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Učíme se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

 

Velkou pozornost věnujeme osobnostnímu rozvoji žáků i učitelů. Tomu pomáhá program Začít spolu a I ve mně je leader (Leader in Me – LIM).

 

Škola vzdělává i zahraniční žáky a žáky jiných národností žijících v Čechách, je podporována multikulturní výchova našich žáků.

 

Zaměřujeme se na zmapování nadání u dětí a realizujeme pro ně individuální plán vzdělávání.

 

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování a vypracováváme a realizujeme pro ně individuální studijní plány. Podporujeme vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga.

 

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY NEJEN PRO ROK 2020/2021

SAMOSTATNOST a ZODPOVĚDNOST nás vedou k našim osobním, vědomostním a společným CÍLŮM.

Chyba je ukazatel na cestě. Díky naší INDIVIDUALITĚ se VZÁJEMNĚ UČÍME a SPOLUPRACUJEME. Pravidelné SEBE – HODNOCENÍ nám poskytuje zpětnou vazbu na naší cestě.

 

 PRINCIPY ZAČÍT SPOLU 

 DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU 

 PRINCIPY LEADER IN ME 

 

táhneme za jeden provaz

Školní vzdělávací program ZŠ najdete ke stažení/náhledu v souboru ŠVP ZŠ

Prezentace ZŠ dle programu LIM LIM ZŠ

Nahoru