Hlavní principy a hodnoty

Školní vzdělávací program Společně to dokážeme

hejného matematika

Snažíme se vytvořit takové prostředí, kde můžeme pomáhat utvářet osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořivé a schopné prosadit se v různých životních situacích. Zároveň posilujeme individualitu a rozvoj vlastních schopností. Nezavíráme oči ani před problémy, které vývoj a dospívání mladého člověka provázejí.

Vztah učitel - žák je založen na partnerství, je podporováno zdravé sebevědomí žáků. Tento otevřený a demokratický přístup vytváří ve škole neformální a příjemnou atmosféru.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Učíme se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Velkou pozornost věnujeme osobnostnímu rozvoji žáků i učitelů. Tomu pomáhá program Začít spolu a I ve mně je leader (Leader in Me – LIM).

Škola vzdělává i zahraniční žáky a žáky jiných národností žijících v Čechách, je podporována multikulturní výchova našich žáků.

Zaměřujeme se na zmapování nadání u dětí a realizujeme pro ně individuální plán vzdělávání.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování a vypracováváme a realizujeme pro ně individuální studijní plány. Podporujeme vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga.

 

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY NEJEN PRO ROK 2021/2022

SAMOSTATNOST a ZODPOVĚDNOST nás vedou k našim osobním, vědomostním a společným CÍLŮM.

Chyba je ukazatel na cestě. Díky naší INDIVIDUALITĚ se VZÁJEMNĚ UČÍME a SPOLUPRACUJEME. Pravidelné SEBE – HODNOCENÍ nám poskytuje zpětnou vazbu na naší cestě.

 

 PRINCIPY ZAČÍT SPOLU 

 DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU 

 PRINCIPY LEADER IN ME 

 

Sportovni odpoledne s rodici