Reference

 Co o nás napsali rodiče?

zs reference

Základní školu při Gymnáziu Františka Křižíka jsme si vybrali proto, že se nám líbí přístup k žákům, k výuce a z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě, který právě umožňuje individuálnější přístup a dává více prostoru jednotlivým dětem. Máme děti ve druhé a ve třetí třídě, oba chodí do školy rádi a těší se tam, což je pro nás neocenitelnou známkou spokojenosti.  Děti se učí rozvíjet nejen racionální dovednosti, ale hlavně ty sociální. Měla jsem možnost zúčastnit se výuky osobně a vidět, jak krásně se děti učí reagovat na sebe navzájem, naslouchat si, podporovat se a pomáhat si. Učí se řešit vzájemné konflikty a hledat cesty, jak spolupracovat. Je pro mě velmi cenné, že děti mají podporu zkušených pedagogů, kteří umí dětem dát prostor pro jejich kreativitu a rozvoj.  Zároveň jsou děti motivovány k hledání různých řešení v rámci výuky a díky výukovým metodám mohou rozvíjet své logické uvažování. 

Děkuji Vaší škole za to, že mají děti prostor se rozvíjet, být sami sebou, žít ve společnosti a zároveň se bavit. Oceňuji i spolupráci s rodiči a organizaci Rodičovských kaváren, která bohužel musela být zrušena vzhledem k současné epidemiologické situaci.  Přeji škole hodně zapálených a trpělivých učitelů a mnoho spolupracujících a nadšených žáků. :)
Lucie Baliharová

Pro mě, jako rodiče, je důležitý empatický přístup učitelů k dětem na prvním stupni, výborný učební program, plnohodnotně strávený volný čas ve družině, moderní a přitom lidská škola. Pro mého syna je důležitá důvěra, přátelská atmosféra, kamarádi i zábava. To vše jsme našli právě na vaší škole a jsme za to velmi vděční. Všem můžeme vaši školu vřele doporučit.
Ivana Dischinger

… Váš osobní přístup. Bylo milé poslouchat vaši distanční výuku…

… Potěšila nás soudržnost žáků ve třídě a jejich podpora spolužáků…

… Myslím si, že syn se ve třídním kolektivu cítí bezpečně, našel v něm své místo a plně důvěřuje svým nejbližším dospělým…

… Překvapilo mě, že slovní hodnocení na vysvědčení může být ve výsledku více motivující než klasické známky. Odkryje a přiměje se zamyslet nad tím, v čem jsou mezery bez toho, aby se ublížilo…

… Oceňuji, že je na recepci vždy usměvavá tvář, přesto že je 16 hodin a moje dítě se ještě někde v šatně obléká…

Družina

… Syn zůstává stále do tří. Dřív domu jít nechce, za nic na světě. Na tom je opravdu vidět, že tam jsou děti rády…

… Dcera je v družině opravdu moc ráda. Jsem ráda, že vše tak krásně probíhá a že děti takto krásně rozvíjíte a hrajete si s nimi. Ony Váš zájem o ně cítí...

A jak to vidí naši žáci?

 zs reference 1