Školní družina

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

V letošním roce nově otevíráme družiny, které budou mimo výše zmíněných aktivit více zaměřené na jednu zájmovou činnost. Ve školní družině relaxujeme, hrajeme si, cvičíme, chodíme ven, sportujeme, malujeme, vyrábíme, povídáme si, čteme, tančíme, zpíváme….

Popisy jednotlivých zájmových družin najdete v souborech:

ČTENÁŘ         KOSTKA         NOTEČKA      PASTELKA 
SPORŤÁK      TVOŘÍLEK      ŽÍŽALA

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00. Do ranní družiny je možné přicházet nejpozději v 7:50. (Děti, které přijdou později, budou do budovy vpuštěny v 7:55 a půjdou rovnou do svých tříd).

Děti jsou soustředěné v jednom oddělení (při větším počtu ve dvou odděleních), kde probíhá činnost dle zájmu dětí (stolní hry, výtvarné činnosti, promítání pohádek...).

V 8:00 děti odcházejí do svých tříd (žáky prvních tříd odvádí vychovatelka).

Po ukončení vyučování předávají učitelé prvních a druhých tříd děti vychovatelkám, které s nimi jdou na oběd. Žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd doprovázejí na oběd učitelé (případně asistenti). 

Po obědě žáci odcházejí do příslušného oddělení družiny, do kterého se přihlásili. Děti, které mají nahlášený odchod ze školy v čase do 14:00, zůstávají v samostatném oddělení družiny, odkud je možné vyzvedávat kdykoli v čase po obědě do 14:00

Od 15:00 je možné opět děti vyzvedávat v odpolední družině, která je soustředěná do jednoho nebo dvou oddělení.

Provoz odpolední družiny je do 16:30.

Odchody žáků z družiny se řídí dle přihlášek, které rodiče odevzdali. Při změně času odchodu je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce písemně.

Žák může být ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu, ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD.

Kontakt do školní družiny: 733 785 113

 

Dokumenty vztahující se k činnosti ŠD najdete v odkazech níže:

Vnitřní řád školní družiny          Plná moc k vyzvednutí ze ŠD

Odhlášení žáka ze ŠD                 Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Nabídka kroužků pro školní rok 2017 / 2018 najdete s souboru Kroužky přehled

 

Nahoru