Spolupráce a projekty

 • Začít spolu - Step by step
 • Franklin Covey
 • Akademie Qiido
 • ZČU Pedagogická fakulta - pedagogické praxe studentů učitelství a přednáškový cyklus pro podporu vědy, výzkumu a technických oborů, náslechové a asistentské praxe a spolupracujeme se ZČU při přijímacích zkouškách pro studium učitelství 1. stupně ZŠ
 • Fraus – partnerská škola
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – aktivně se účastníme školních sportovních soutěží ve městě
 • ASK ČR (Asociací středoškolských klubů) a Středoškolským klubem při gymnáziu. Tento klub podporuje činnost školy zejména v oblasti volnočasových aktivit (tábory, česko-německé výměny) a v oblasti kulturních aktivit (cyklus přednášek Svět kolem nás, besedy…)
 • Spolek Rokle – funguje při ZŠ, podporuje volnočasové aktivity žáků základní školy i studentů gymnázia (tábory, soutěže)
 • Úřad městského obvodu Plzeň 1 - aktivně se účastníme akcí obvodu i je organizujeme (Masopust)
 • NPI ČR
 • Základní školy – připravujeme společné soutěže a projekty
 • Základní umělecké školy – spolupráce se ZUŠ v objektu školy, soutěže a akce
 • Mateřské školy - účastníme se schůzek s rodiči předškoláků, zveme děti k nám do školy a na naše akce
 • Německá školka Junikorn
 • Občanské sdružení Motýl
 • Knihovna města Plzně
 • Evropský dům
 • Divadlo Alfa
 • Spolek Prales dětem – vzdělávací programy a akce, podpora
 • Západočeské muzeum a galerie
 • Plzeňská filharmonie
 • ZOO Plzeň a Techmanie – vzdělávací programy
 • Projekt Ovoce a zelenina a mléko do škol

Dlouhodobé projekty

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří.

Nedílnou součástí naší školy je slavnostní zahájení a zakončení školního roku.

Každoročně pořádáme vánoční koncert a dílny, velikonoční dílny, Dušičkový pochod.

Organizujeme školy v přírodě, tematické několikadenní projekty, lyžařské kurzy, exkurze, výlety, besedy, přednášky.

Učitelský sbor každoročně zahajuje školní rok soustředěním – týmovou spoluprací.

Školská rada je ustanovena dle Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), má 7 členů.

Vedení školy podporuje nadstandardní projekty v rámci minimálního preventivního programu.

Lyzak 2020 3

Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči navazujeme již na první schůzce ještě před zahájením studia jejich dětí na naší škole. Pokračujeme na „předškoláčku“ – klubu před zahájením školní docházky, seznamovacím víkendu, kde je aktivně zapojujeme do společné komunikace se školou a jejich dětmi, dáváme jim příležitost nabídnout škole pomoc podle svých možností.

Nezbytnou součástí spolupráce je informování rodičů prostřednictvím informační aplikace ŠkolaOnLine, nevynecháváme však ani klasickou pravidelnou nabídku třídních aktivů a konzultačních hodin.

Velmi často se rodiče zapojují do společných školních projektů, školu navštěvují při pravidelných kulturních akcích – např. Slavnostní zahájení školního roku, Vánoční koncert, Večírek, vernisáž výstavy, apod.

Pro rodiče organizujeme několikrát ročně přednášky a workshopy na témata související s výchovou a vzděláváním dětí – Rodičovské kavárny.

Rodicovska kavarna

Rodičovské kavárny

Pod názvem Rodičovská kavárna pořádáme od roku 2017 odborně tematická a zároveň neformální setkávání s rodiči žáků, učiteli a odborníkem na dané téma. Všechna tematická setkání se věnují záležitostem, které se úzce týkají vzdělávání (nejen) na naší škole a jsou její nedílnou součástí. Tato setkání hodnotíme vysoce pozitivně a rodiče i učitelé mají prostor aktivně se zapojit a diskutovat.

V aktivitách můžeme pokračovat také díky „šablonám“ MŠMT a EU výzvy OP VVV.

Uskutečnily se tyto Rodičovské kavárny

2017

Agrese je OK – Mgr. Michal Vybíral – Liga otevřených mužů

Začít spolu a Hodnocení – Mgr. Mirka Škardová – Step by Step Začít spolu

Genetická metoda – Mgr. Jana Borecká – autorka učebnic Umím dobře číst („marťánek“)

Hejného matematika – Mgr. Ivana Loukotová

2018

Mind (Mimořádně intelektově nadané děti) - Ing. Miriam Janyšková, MBA - ředitelka Nadačního fondu Qiido a Mgr. Andrea Štefáčková - psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka

Komunikace - Pavel Mudra

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2019

Talenty a nadání - Mgr. Hana Pleskačová, Ing. Miriam Janyšková, MBA – NF Qiido

Leader in me a 7 návyků – Mgr. Šárka Chvalová

Hejného matematika, Genetická metoda – Mgr. Ivana Loukotová

2020

Kyberšikana - Mgr. Vladimír Vácha, lektor organizace ABATOP a Národního centra bezpečnějšího internetu

Podrobněji zde.

Pokud máte možnost nás podpořit nebo víte o vhodném programu, projektu či spolupráci, napište nám.