Tradiční Dušičkový pochod

24.10.2023

Rádi bychom Vás jménem sekundy A a B gymnázia pozvali na tradiční Dušičkový pochod, který připravují naši studenti.

Letos se koná 1. 11. od 17:30. Na trase pochodu děti čekají stanoviště s úkoly, odměnou budou účastnický list a drobné sladkosti. Zúčastnit se mohou všechny děti i se sourozenci a rodiči.

Start pochodu bude na parkovišti u Kamenného rybníka, trasa s koncem na ranči Šídlovák bude dlouhá asi 2 km. Půjdeme po turistické značce, terén je dobře schůdný i sjízdný pro kočárky a odrážedla. Startovat budeme od 17:30 do 19:00, abychom se zbytečně nehromadili na stanovištích. 

Těšíme se!

Šárka Kirchnerová a Martin Lang, třídní sekundy A a B

Leták pochodu