Grantová a dotační činnost na GFK

14.11.2023

Gymnázium bylo úspěšné v podávání grantů i ve školním roce 2022-23. Na většině grantů se škola finančně spolupodílela. Školu podpořily tyto organizace: statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, městský obvod Plzeň 1, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí – děkujeme!

Škola pokračovala v úpravách atria. Z grantových prostředků došlo již k 8. etapě celkové obnovy okolí gymnázia a zpřístupnění atria školy. V letošním roce došlo zejména k údržbovým a dosadbovým činnostem a úpravám před hlavním vstupem. Byly také vytištěny fotografie na výstavu OBLOHA do atria a podpořeny ekologické projekty školy.

atriumPodařilo se podpořit i nejrůznější kroužky pracující při škole – kroužky základní školy, sportovní, divadelní, pěvecký sbor. Z grantu na podporu technického vzdělání byly pořízeny nové pomůcky pro fyziku (např. sada doplnění měřicích sond Pasco, sady nakloněných rovin na laboratorní cvičení, přesné váhy…). Ve spolupráci se Středoškolským klubem byl také materiálně podpořen kroužek robotiky. Ze strany Plzeňského kraje i města Plzeň došlo k podpoře primární prevence a adaptačních a seznamovacích kurzů.

Jako každoročně proběhla (ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu) česko-německá výměna s partnerským gymnáziem v Lauterbachu, kterou pravidelně finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti a Plzeňský kraj.