Projekt Šablony III základní školy na GFK

1.9.2021

Naše základní škola se již potřetí zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ III „Šablony III základní školy na GFK“  (r. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020806) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizován ve dvou školních letech: 2021-22, 2022-23.

 Z prostředků EU bude podpořena zejména:

  • Rodičovská kavárna - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Klub ICT - robotiky
  • Podpora tandemové výuky
  • Projektové dny ve výuce
  • Zahraniční stáže
  • Doučování žáků
  • Školní asistent

Na tyto aktivity získala škola cca 450 000 tisíc korun. Věříme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na základní škole GFK.