Projekt Šablony II základní školy na GFK

20.8.2021

Naše základní škola opět úspěšně získala podporu a zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha.

Projekt Šablony II základní školy na GFK
č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016070 bude realizován ve dvou školních letech: 2019/20 a 2020/21

Z prostředků EU bude podpořena zejména:

  • Rodičovská kavárna - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Projektové dny ve škole a mimo školu
  • Podpora tandemové výuky učitelů
  • Školení učitelů v oblasti matematické gramotnosti (Hejného metoda)
  • Školení učitelů v oblasti inkluze
  • Školní asistent 

Na tyto aktivity získala škola cca 580 tisíc korun. Věříme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na základní škole GFK.