Podpora školy ze strany města a kraje

20.8.2021

Gymnázium bylo úspěšné v podávání grantů i ve školním roce 2018–19. Na většině grantů se škola finančně spolupodílela. Školu podpořily v roce 2018–19 tyto organizace: statutární město Plzeň, Plzeňský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – děkujeme!

Škola pokračovala v úpravách atria. Z grantových prostředků došlo již k 5. etapě celkové obnovy okolí gymnázia a zpřístupnění atria školy. Pokračovali jsme v dalších zahradních úpravách i pravidelné údržbě. Došlo k výsadbě velkých truhlíků na terase školy. V průběhu října bude dokončeno ozelenění terasy školy (výsadka popínavých rostlin z vnější strany terasy školy). Po roční přestávce také proběhla ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu tradiční červnová výstava v atriu školy, tentokrát s tématikou optických jevů, hvězd a polárních září s názvem Obloha.

Podařilo se podpořit i nejrůznější kroužky pracující při škole – kroužky základní školy, sportovní, divadelní, pěvecký sbor. Z grantu na podporu technického vzdělání byly pořízeny nové pomůcky pro fyziku (např. pomůcky pro modelování magnetického pole, výkonný laser, žákovské laboratorní pomůcky …).

Z grantů města Plzně i Plzeňského dostala také podporu primární prevence nebo kulturní aktivity na gymnáziu (přehlídka Ars poeticae, výstava Obloha v atriu GFK.).

Za podporu aktivit naší školy děkujeme!