Podpora školy ze strany města a kraje

4.11.2021

Gymnázium bylo úspěšné v podávání grantů i ve školním roce 2020-21. Na většině grantů se škola finančně spolupodílela. Školu podpořily v roce 2020-21 tyto organizace: statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí – děkujeme!

Škola pokračovala v úpravách atria. Z grantových prostředků došlo již k 7. etapě celkové obnovy okolí gymnázia a zpřístupnění atria školy. Došlo k realizaci geologických teras – 3 terasy z vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Byly vytištěny fotografie na výstavu do atria a podpořeny ekologické projekty školy. Pokračovali jsme i v dalších zahradních úpravách i pravidelné údržbě.

V září–listopadu proběhla ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně výstava unikátních černobílých fotografií české muzikanta a cestovatele Eduarda Ingriše – Jižní Amerika (50. léta). Výstava proběhla ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu.    

Podařilo se podpořit i nejrůznější kroužky pracující při škole – kroužky základní školy, sportovní, divadelní, pěvecký sbor. Z grantu na podporu technického vzdělání byly pořízeny nové pomůcky pro fyziku (např. pokusná sada obnovitelné energie, kufřík geometrická optika, zdroj světla se zrcadly, sadu kutilských elektromotorů …). Ve spolupráci se Středoškolským klubem byl také podpořen materiálně kroužek robotiky.

Z grantů města Plzně i Plzeňského kraje dostala také podporu primární prevence nebo kulturní aktivity na gymnáziu.

Z důvodů epidemie koronaviru bohužel nemohla proběhnout tradiční česko-německá výměna s partnerským gymnáziem v Lauterbachu, kterou pravidelně finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Výstavní_atrium_GFK.JPG