Operační program Jan Amos Komenský - Šablony ZŠ při GFK 2023 - je spolufinancován Evropskou unií

12.12.2023

Operační program Jan Amos Komenský - Šablony ZŠ při GFK 2023 - je spolufinancován Evropskou unií.

Účelem dotace v šablonách v souladu s právním aktem je „zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání“ (specifický cíl 2.2) a „zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin“ (specifický cíl 2.3).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004984

Finanční podpora ve výši: 797 528 Kč

A3 plakat publicita 1