Principy Leader in Me

Zapojili jsme se také do programu s názvem „I ve mně je lídr“. Tento program staví na přesvědčení, že každé dítě má přirozený talent a potenciál. Program vychází z filosofie osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. Coveyho a rozvíjí schopnosti vést sebe sama a učí děti zodpovědnosti za vlastní chování a výsledky, samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru. 7 návyků pomáhá od roku 1999 tisícům učitelů a žáků po celém světě. Programy osobního rozvoje společnosti FranklinCovey se opírají o principy a měřitelné výsledky a mění celé školy k lepšímu.

Je založen na principech:

  • Vedu sám sebe - Děti se učí přijmout a nést zodpovědnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování a chápou, jak mohou samy ovlivnit věci kolem sebe a dosahovat svých cílů.
  • Vedu druhé - Děti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve třídě/ve škole, kdy zodpovídají i za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.

Učitelům program poskytuje metody a nástroje, díky kterým mohou principy programu snadno začlenit do každodenního vyučování. Zavedení programu zlepšuje klima mezi zaměstnanci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijní výsledky a minimalizuje problémy v chování.

Planovani a dosahovani cilu leader in me