Výběr povolání bez stereotypů

20.10.2023

Ve školním roce 2023/24 jsme zahájili spolupráci s Akademií Hospodářské komory v Plzeňském kraji, která v současnosti realizuje projekt s názvem Výběr povolání bez stereotypů, jehož cílem je snížení genderové segregace na trhu práce v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu studentů a studentek o genderově nestereotypní studium – pro dívky se jedná především o studium technických a ICT oborů, pro chlapce především o pedagogiku a zdravotnictví. V průběhu roku tedy studenty kvint, sext a septim čeká série exkurzí, besed, ukázkových dnů a stáží.

První akcí v rámci tohoto programu byla beseda pro děvčata z kvint a sext se zajímavými osobnostmi na Fakultě strojní ZČU. O svůj životní příběh se například podělila Ing. Kateřina Bílá, která několik let pracovala v Ústavu jaderného výzkumu, v současnosti působí na Západočeské univerzitě a pracuje ve firmě Škoda.