Zahraniční studenti na hodinách angličtiny a španělštiny

23.11.2023

V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou ZČU jsme na našich hodinách anglického a španělského jazyka mohli přivítat milou návštěvu. Jednalo se o studenty ze Španělska, kteří studují pedagogické obory a v rámci své stáže v ČR si zvolili praxi na škole. Studenti se zapojili do hodin na ZŠ i na gymnáziu.

Pro malé děti si připravili různé hry a aktivity. Děti měly možnost komunikovat s cizinci anglicky, měly za úkol o sobě prozradit co nejvíce věcí a zajímaly se o život ve Španělsku. Na gymnáziu jsme studenty využili v rámci konverzace v hodinách španělského jazyka a anglického jazyka. Starší studenti se mohli dozvědět, jaké to je absolvovat zahraniční Erasmus stáž a jak prožívají cizinci studium na univerzitě v Plzni.