Rodičovská kavárna

22.11.2023

Rodičovská kavárna proběhla na naší ZŠ dne 15. listopadu 2023. Dílna pro rodiče byla zaměřena na zodpovězení případných dotazů, či nejasností souvisejících s výukou matematiky dle Hejného metody. Prostor byl ale věnován i sdílení zkušeností rodičů mezi sebou s vlastní výukou matematiky a s přístupem, který nyní zažívají jejich děti (nebo zažívat budou).

S principy Hejného metody jsme se seznámili skrze vlastní zkušenost, tedy návštěvou několika didaktických prostředí. Konkrétně šlo o strukturální prostředí součtových trojúhelníků, kde jsme si ukázali jejich matematický potenciál (nejen v prvním ročníku). Dalším prostředím bylo prostředí krychlových staveb, kde jsme díky řešení mnoha výzev objevili, že toto prostředí připravuje žáky na širokou oblast matematiky a silně rozvíjí matematickou gramotnost. Po celou dobu byl kladen důraz na diskuzi, spolupráci a tvoření bezpečného prostředí tak, aby bylo možné zažít radost z poznávání a nebát se chybovat (stejně jako ve školní třídě). V závěru dílny byl zdůrazněn význam spolupráce rodiny a školy, ale představeny byly i další zdroje a možnosti, kde získávat odpovědi na otázky související s Hejného metodou.