Pro žáky septimy a oktávy nabízíme tyto semináře:

název vyučující
Biologie člověka Alexandra Peteříková Straková
Seminář ze zeměpisu Jana Plachá
Literární seminář Lenka Samuelová
Seminář z fyziky Jan Hosnedl
Seminář z informatiky Petr Ustohal
Logika František Kaska
Seminář z chemie František Kaska
Seminář z biologie Jakub Siegl
Prezentační dovednosti Renata Vordová
Seminář ekonomie Štěpán Krňoul
Historický seminář Marek Brožek
Příprava na CAE Kristina Hartmanová
Seminář z německého jazyka Jan Habrych
Třída Počet Třídní profesor
prima A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prima B 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sekunda A 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sekunda B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie B 22 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta B 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta A 26 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta A 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta B 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima A 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oktáva  24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Důležité termíny maturitní zkoušky 2022
 • Do 31. března 2022:
  • odevzdávají studenti seznam literárních děl
  • podají studenti žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka
 • 19. a 20. dubna proběhnou písemné práce z českého a cizího jazyka
 • 9. - 13. května  - svatý týden
 • 16. - 24. května - ústní zkoušky


Didaktické testy společné části

datumhodinazkouškadélka zkoušky
2.5.2022 13:00 - 15:15 Anglický jazyk 40+70 minut
3.5.2022 8:00 - 9:40 Český jazyk 85 minut
4.5.2022 13:00 - 15:15 Německý jazyk 40+70 minut

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ  najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv A" bude ke stažení v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv B" bude ke stažení v souboru ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávy bude ke stažení v souborech ZDE

 

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2021 / 2022

Společná část maturitní zkoušky:

 • 2 povinné zkoušky - 1. český jazyk (délka testu 85 min), 2. cizí jazyk (délka testu 110 min), nebo matematika (délka testu 135 min) - z těchto předmětů žák absolvuje didaktické testy v termínu 2. - 4. května 2022

 • nepovinná zkouška – matematika rozšiřující, nebo cizí jazyk

Profilová část maturitní zkoušky:

 • Nepovinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. cizí jazyk – byl-li zvolen ve společné části – z těchto předmětů žák absolvuje písemnou práci a ústní zkoušku
 • Dva další povinné předměty – žák si vybírá ze seznamu předmětů určeného ředitelem školy, z jednoho vybraného předmětu zpracuje maturitní práci
 • Maximálně dvě další nepovinné zkoušky

V případě, že žák v profilové části skládá zkoušku ze 4 předmětů a jedna z nich je z cizího jazyka, může být tato zkouška nahrazena certifikátem.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu od 16. - 24. května 2022

 

Maturitní předměty profilové zkoušky ve školním roce 2021 / 2022

Váha jednotlivých částí zkoušky

Předmět

Ústní zkouška

PÍSEMNÁ PRÁCE
váha/délka

Obhajoba maturitní práce

český jazy a literatura

50% 50% -

cizí jazyk

50%

50%

-

latina

100%

-

-

latina s MP

50%

-

50%

dějepis

100%

-

-

dějepis s MP

50%

-

50%

ZSV

100%

-

-

ZSV s MP

50%

-

50%

zeměpis

100%

-

-

zeměpis s MP

50%

-

50%

matematika

100%

-

-

matematika s MP

50%

-

50%

fyzika

100%

-

-

fyzika s MP

50%

-

50%

chemie

100%

-

-

chemie s MP

50%

-

50%

biologie

100%

-

-

biologie s MP

50%

-

50%

informatika 1)

100%

-

-

informatika s MP1)

50%

-

50%

Poznámky:   1) Může být zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře

Student si vybírá 2 povinné předměty:

 • z jednoho vybraného předmětu musí žák zpracovat maturitní práci, kterou obhajuje v rámci maturitní zkoušky z daného předmětu
 • oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ
 • výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu

Student si může zvolit také 2 nepovinné předměty.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021 / 2022

Společná část MZ

Didaktický test – zadání dodá Centrum; délka 85 minut; hodnotí Centrum - výsledek „uspěl“/„neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová zkouška – Český jazyk a literatura

Písemná práce - 110 min, 250 slov, výběr ze 4 zadání

Ústní zkouška – vylosování jednoho pracovního listu z vlastního seznamu dvaceti literárních děl sestaveného dle stanovených kritérií z nabídky školy; příprava k ÚZ trvá 15 minut, ÚZ trvá 15 minut; bodové hodnocení dle stanovených kritérií je převedeno na procenta.

Výsledek ÚZ 50% / PP 50% celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Soubor "Seznam maturitních knih" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Kritéria výběru 20 literárních děl - výběr obsahuje minimálně:

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

Maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2021 / 2022

Společná zkouška z cizího jazyka se skládá ze státního didaktického testu.

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá:

 1. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.
 2. Písemná práce - 60 min, 200 slov, výběr ze 2 zadání

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Zkoušku nelze nahradit certifikátem v případě, že student koná ve společné části zkoušku z matematiky. Podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách je podmínkou uznání certifikátu konání alespoň 4 profilových zkoušek. Žádost o uznání maturity z cizího jazyka najdete ke stažení ZDE

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2021.


Maturitní témata společné části státní maturity ve školním roce 2021 / 2022

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF: Maturitní témata společné části AJ

Maturitní témata profilové části státní maturity ve školním roce 2021 / 2022

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
InformatikaLatina, Základy společenských věd, Zeměpis, Německý jazyk, Matematika, Chemie, Fyzika, Dějepis, Český jazyk, Biologie

 

Písemná maturitní práce

ANGLICKÝ JAZYK
Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na dvou základních úrovních, které se od sebe liší vstupní a cílovou úrovní žáků: 

 • základní - předpokládaná vstupní úroveň je A2+, cílová úroveň je B2.

 • pokročilá - určena pro jazykově mimořádně nadané žáky (jednotlivce), výstupní úroveň je C1.

Předmětu je určena hodinová dotace: 5 hodin týdně. Žáci jsou rozděleni do skupin. Maximální počet studentů v jedné skupině je 16.

Hodinová dotace v každém ročníku zahrnuje týdně 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím.

Hodiny probíhají v jazykových učebnách s příslušným kartografickým a audio-vizuálním zařízením. V současné době je k dispozici 7 jazykových učeben. V rámci výuky jsou také využívány 2 učebny s výpočetní technikou.

Pokročilé úrovně u jazykově mimořádně nadaných žáků je dosahováno intenzivní individuální přípravou.

Učebnice se pravidelně obměňují tak, aby odpovídaly nejnovějším výukovým metodám i aktuálním tématům. V současné době nižší gymnázium používá řadu ENGLISH Plus 1 až 4 (Oxford). Vyšší gymnázium využívá řadu učebnic INSIGHT (Oxford) úrovně B2 až C1.

Jedním ze způsobů, jakými škola motivuje studenty ke skládání zkoušek, je příspěvek za úspěšné složení zkoušky, o jehož výši rozhoduje stupeň zkoušky a celkový výsledek studenta.

 

DRUHÉ CIZÍ JAZYKY

se vyučují podle výběru studentů od tercie v případě osmiletého gymnázia, nebo od 1. ročníku v případě gymnázia čtyřletého. Gymnázium nabízí výuku francouzského, německého a španělského jazyka.

Žáci se aktivně seznamují nejen s jazykem, ale také s kulturními reáliemi zemí podle vyučovaného jazyka. Výuka reálií se doplňuje s ostatními předměty jako jsou zeměpis, literatura, dějepis, výtvarná výchova aj. v souladu s RVP a ŠVP. Nedílnou součástí výuky jsou hodiny konverzace, jazykově poznávací zájezdy, výměnné pobyty s partnerským gymnáziem v německém Lauterbachu, popřípadě jazykové stáže v zahraničí. Žáci se také pravidelně zúčastňují jazykových soutěží. V rámci jazykové výuky spolupracujeme s informačním střediskem EUROPE DIRECT Plzeň, odkud získáváme výukové materiály pro témata evropské integrace, EU, enviromentální problematiky a další studium. Dále  spolupracujeme s Centrem španělské kultury a vzdělávání a vrámci Dnů hispánské kultury žáci navštěvují různé akce a na některých se podílejí i aktivně.

V květnu mohou žáci svoje jazykové dovednosti vyzkoušet a prohloubit na krajské divadelní přehlídce v cizích jazycích Ars Poeticae, kterou naše škola organizuje.

Výuka druhých cizích jazyků je koncipována tak, aby byli žáci schopni uspět u státní maturitní zkoušky, případně již během nebo na konci studia složit mezinárodní certifikát, a to na úrovni B1 a B2.

Francouzský  jazyk

Ve výuce francouzštiny připravujeme studenty na složení mezinárodních jazykových zkoušek DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)nebo TELC (The European Language Certificates) ve Francouzském institutu v Praze nebo v jazykové škole EUFRAT v Plzni v těchto ročnících: DELF 1, TELC A1 - od kvinty, popř. 2. ročníku, DELF 2,3, TELC A2 - od sexty, popř. 3. ročníku, DELF3,4, TELC B1 - v oktávě, popř. 4. ročníku. 

V hodinách pracujeme s nejmodernějšími metodami, učebnicovou řadou Pixel 1 - 4 vydanou nakladatelstvím CLE International, nakladatelstvím Fraus vydanou řadou Le français ENTRE NOUS, s níž žáci pracují i v elektronické podobě, a ve vyšších ročnících pak s učebnicí Génération B1 nakladatelství Didier. Pravidelně je zařazována konverzační hodina s rodilým mluvčím a pracujeme s četbou upravené beletrie. 

Studentům rovněž pomáháme s realizací jazykových studijních pobytů a zařazujeme i zájezdy poznávací.

Německý  jazyk

Výuka probíhá podle učebnic Direkt 1-3 doplněných o interaktivní cvičení na stránkách Klett v úrovních A1 až B1-2. V terciích probíhá nově výuka podle učebnice KLETT maximal interaktiv v papírové i digitální podobě s doplňujícími cvičeními a videosekvencemi. Je doplněna o práci s německými časopisy. Pro studenty septimy a oktávy doporučujeme seminář NJ, který je přípravou k maturitě a k jazykovým zkouškám. Žáci se úspěšně účastní konverzačních soutěží a celoevropské soutěže Best in Deutsch.

V německém jazyce doporučujeme studentům složit jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1 v kvartě, Start Deutsch 1 v 2. roč., Fit in Deutsch2 v kvintě, Start Deutsch 2 v 3. roč., Zertifikat Deutsch B1 až B2 v septimě, oktávě,  4.roč. Vhodné mezinárodní jazykové zkoušky pořádá Goethe Institut, Rakouský jazykový diplom ÖSD, mezinárodní testy TELC.

Španělský jazyk

Španělský jazyk nabízí přípravu na mezinárodní zkoušky DELE úrovně A1, A2 a B1 v Institutu Cervantes.

Žáci kvarty a 2. ročníku jsou schopni složit zkoušku Al Diploma de Espanol (DELE) Nivel A1. V kvintě, sextě a ve 3. ročníku Nivel A2. Nivel B1 (Inicial, čili základní úroveň) by měl odpovídat úrovni v septimě, 4. ročníku a v oktávě. V současné době používáme řadu učebnic AVENTURA 1 až 3.

 

TŘETÍ CIZÍ JAZYKY

Jsou podle zájmu nabízeny zejména na vyšším stupni gymnázia formou nepovinných předmětů nebo zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat z nabídky němčinu, francouzštinu a španělštinu. Předpokládáme osvojení si jazykových dovedností třetího cizího jazyka do úrovně A2.

Latinský jazyk

Latinský jazyk se vyučuje jako volitelný předmět od 2. do 4. ročníku a paralelně od sexty do oktávy po dvou vyučovacích hodinách týdně. Předmět zahrnuje jak latinskou gramatiku základní úrovně a slovní zásobu, tak témata antických reálií, která tvoří nedílnou součást výuky každý rok a jsou průběžně probírána. Žáci se dozvědí postupně o řecké mytologii, hrdinech, náboženství, významných osobnostech, kalendáři, způsobu života a literatuře. Cílem je také osvojit si latinskou slovní zásobu, z níž vychází slovní zásoba evropských jazyků a cizí slova v češtině. Každý, kdo projde tímto kurzem latiny, zná i používané latinské citáty. Základy latiny, získané na našem gymnáziu oceňují především žáci medicíny a farmacie.

úterý, 22 únor 2022 14:15

Den otevřených dveří ZŠ

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší ZŠ a jejich rodiče na prohlídku naší školy. Přijďte se podívat na moderně vybavené učebny a příjemné prostory ideální pro výuku. 

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 3. března 2022 od 16:00 do 18:00. 

úterý, 22 únor 2022 13:28

Masopust v družině

V úterý 1. března bude probíhat masopust ve školní družině.

Zábavu si užijem, masku k tomu hned si vem!

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

 • E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.