Za více jak 29 let své činnosti vychovala škola 24 ročníků absolventů, jejichž průměrná úspěšnost v přijetí na VŠ je téměř 90%.
Pro zajímavost uvádíme vysoké školy, na které se naši absolventi dostali za poslední roky:

 • Univerzita Karlova Praha
 • Lékařská fakulta Plzeň
 • VŠCHT Praha:
  Biochemie a mikrobiologie
  Sládek
  Forenzní analýza a analýza potravin
 • VŠE Praha
  Arts management
  Fakulta mezinárodních vztahů
 • VŠFS Praha
 • Česká zemědělská univerzita Praha
  Aplikovaná ekologie
 • Ambis Praha
  Bezpečnostní management
  Kriminalistika a kriminalogie
 • Vysoká škola kreativní komunikace Praha
 • VUT Brno
  Fakulta strojní
 • MU Brno
  Fakulta sociálních studií - Psychologie
 • Mendelova univerzita Brno
  Zahradní a krajinářská architektura
 • UP Olomouc
  Divadelní a filmové vědy
 • ZČU Plzeň
  Fakulta aplikovaných věd
  Fakulta pedagogická
  Fakulta právnická
  Fakulta filosofická
  Fakulta zdravotnických studií
  Fakulta ekonomická
 • JČU České Budějovice
  Fakulta přírodovědecká
 • University of Reading, Anglie
 • New Castle University, Anglie
  studium moderních jazyků
 • Erasmus University Rotterdam
  ekonomie
 • Univerzita Holandsko
  Mezinárodní právo
 • VOŠ Plzeň, dentální hygiena

Z celkového počtu 43 absolventů ve školním roce 2019/2020 jich 40 pokračuje ve studiu na vysoké škole, 1 studuje na VOŠ a 2 studují jazykový kurz. Všem držíme palce a přejeme hodně štěstí na další cestě! 

Aktuální seznam našich absolventů po ukončení školního roku 2019/2020 najdete v souboru 

Ve čtvrtek 25. října na naší škole proběhl projektový den zaměřený na národní dějiny 20. století. Impulsem bylo, jako ostatně téměř každý rok na podzim, významné výročí naší státnosti. Stovka se prostě nedá přehlédnout. Masáž sdělovacích prostředků a kin jsme se rozhodli doplnit o působení školy a rozhodli jsme se zapojit naše studenty. 

Nabídku kroužků pro školní rok 2021/2022 si můžete stáhnout ZDE 

Název vyučující kde termín poznámka
Sportovní hry


Petr. Čechura, Karel Lucák, Jana Trávníková

 VTV

ST
14:00-15:00

PO
14:00-15:00

napříč třídami
Volejbal

Petr Čechura

 VTV

ÚT
15:45-17:15

zájemci z řad pdg. a žáků
Pěvecký sbor Štěpánka Lišková  HV

ST
14:00-15:30

zájemci z řad učitelů a žáků
Anglické divadlo Václav Zelenka dle domluvy vyšší gymnázium

Divadelní kroužek

František Kaska DV
aula

ČT
16:00-17:30

vyšší gymnázium
Malé divadlo František Kaska DV
aula

14:00-15:00
 
Improvizační liga František Kaska DV PO
16:00-17:30
 
Výtvarná tvorba Eva Kletečková KRE PO
14:00-15:00
 
Flyers Kristina Hartmanová   ST
13:50-14:35
příprava na zkoušku pro primy
KET Kristina Hartmanová   ČT
7:30-8:00
sekundy
Vyrovnávací AJ pro primy Bohumil Blecha   ST
7:30-8:00
primy
Deskové hry v AJ Bohumil Blecha   ÚT
7:30-8:00
 
Deskriptivní geometrie Lubomír Čihák   dle domluvy  
Věda v terénu Šárka Kirchnerová, Adéla Turčová   ÚT
14:00-15:30
 
Hry a hlavolamy František Kaska ŠK ÚT
14:00-15:00
 
Elektronika, počítače a robotika Petr Ustohal   ST
14:00-15:00
 

LEGENDA: Nabídka / Otevřené kroužky

 

 • nadstandardní výuka cizích jazyků
  • vysoký počet hodin jazyků týdně
  • rodilí mluvčí
  • konverzace v cizím jazyce
 • způsob hodnocení
  • o všech formách hodnocení jsou žáci informováni předem
  • stejný počet jednotlivých forem hodnocení pro každého
  • na vysvědčení vedle přehledu úspěšnosti je také pořadí ve skupině a slovní hodnocení vyučujícího
 • přístup k žákům a jejich motivace
  • vztah učitel – žák je založen na partnerství
  • je podporováno zdravé sebevědomí žáků
 • výchovné poradenství
  • studijní poradce
  • preventista sociálně patologických jevů
  • poradce pro specifické poruchy učení
 • zařazení předmětu osobnostní a sociální výchova
 • široká nabídka kvalitních seminářů a nepovinných předmětů
 • množství netypických školních akcí
 • účast v projektech Dokážu to, Rozhodni se, Tvůrčí dílna, Žijeme spolu, apod.
 • studentský parlament
 • vysoká úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ
 • informační systém ŠkolaOnLine - informace o výsledcích a absenci žáků prostřednictvím internetu
 • e-learningový nástroj Odevzdej.cz – systém pro odhalování plagiátů
 • implementace blended learning – MS Teams aj.
 • zařazení v české síti národního výzkumu a vzdělávání CESNET – nabízíme uživatelům řadu služeb, např. eduroam, datová úložiště, OwnCloud, FileSender, Antispam Gateway a další.

Škola online      odevzdej-color  teamseduroam 450pixcesnet RGBeduid logo 300x114

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. je právním subjektem, který poskytuje důsledně všeobecné vzdělání středoškolského typu zakončené maturitní zkouškou s výsledným certifikátem - vysvědčení o maturitní zkoušce.

Jeho založení v roce 1991 bylo dáno naléhavou společenskou potřebou kvalitního mnohostranného vzdělání mladého člověka s důrazem na evropské křesťanské a liberální hodnoty. Vzdělání člověka, který akcentuje schopnost samostatného rozhodování, vztah ke kulturním, společenským, duchovním a přírodním hodnotám, jazykové schopnosti a tvůrčí myšlení. Obohacení jednotného vzdělávacího systému o typ nestátní školy při dodržení veškerých legislativních norem umožnilo části rodičovské veřejnosti volbu alternativní vzdělávací cesty pro jejich děti. Existence této školy není přímou konkurencí stávajícím státním školám, ale přináší nové podněty a inspiraci již existujícímu vzdělávacímu systému nejen v Plzni.

Idea této školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality žáků vychováváme osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol.

Výsledkem celého osmiletého procesu výchovy a vzdělávání na GFK je samostatně myslící a jednající mladý člověk, který si uvědomuje svou vlastní hodnotu a své postavení ve společnosti. 

leporelo gfk a

leporelo gfk b

čtvrtek, 13 květen 2021 07:59

Festival živých knih

Živé knihy jsou lidé, kteří ve svém životě čelili mnoha překážkám a prošli si nelehkými momenty. Tito lidé se mohou tak o svůj příběh podělit s ostatními lidmi.

středa, 12 květen 2021 08:08

Rozpis maturitních zkoušek 2021

Rozpis maturitních zkoušek je ke stažení v souborech:

 • oktava A MZ 2020-21
 • oktava b 2020-21 v2
sobota, 01 květen 2021 08:10

GFK pomáhá Zoo Plasy

Vzhledem k nastalé nelehké situaci s covidem 19, jsme se my, třída kvarta B z Gymnázia Františka Křižíka rozhodli, že založíme E-shop, a tak pomůžeme.

Strana 3 z 3