Zveme zájemce o studium na gymnáziu k nám do školy ve čtvrtek 24. listopadu od 16 do 18 hodin. Připravujeme pro vás stínohraní, světelný labyrint, pokusy se světlem, sluneční soustavu ve virtuální realitě, hledání motivů světla v příbězích, výrobu svíček a sirek, anglické Bingo a jiné!

Přijďte se k nám rozsvítit!

sobota, 05 listopad 2022 10:56

GFK je hrdým partnerem JUNIORFESTU

Víte, že v letošním roce jsme hrdým partnerem JUNIORFESTU, filmového festivalu pro děti a mladé publikum, který se v Plzeňském kraji koná pravidelně od roku 2008?
pondělí, 31 říjen 2022 12:28

Zatmění Slunce

V úterý 25. října 2022 jsme pozorovali i přes drobnou nepřízeň počasí částečné zatmění Slunce z hřiště u GFK.

pondělí, 24 říjen 2022 11:50

Víkendový kurz lezení

O víkendu 22. a 23. 10. 2022 proběhl intenzivní kurz lezení pod vedením zkušeného instruktora pro naše pedagogy jak z gymnázia, tak ze základky.
 
úterý, 11 říjen 2022 15:16

Exkurze Brno - Vídeň

Dát v jednom termínu dvou dnů dohromady studijní nabídku Masarykovy univerzity, historii Brna a jeho památky a muzea, přírodní krásy jeho okolí, Čechova jako maturitní okruh a návštěvu Mahenova divadla, zajistit příjemný a levný nocleh v Brně a zajímavý všestranný program ve Vídni včetně jazykové ochutnávky není zrovna jednoduchá záležitost. Kdo tomu nevěří, ať si to vyzkouší. 

čtvrtek, 06 říjen 2022 11:28

Návštěva archeologického naleziště

V úterý 4. října se vydali studenti historického semináře vlakem do Plas, aby navštívili momentálně probíhající archeologický výzkum v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích. Počasí přálo, a tak bylo možné se bez potíží seznámit s areálem kláštera a venkovními archeologickými sondami.

Na středu 7. září měli studenti kvart naplánovanou jazykovou stopovačku. Rozdělili se do skupin podle jazyků a vydali se do okolí školy plnit 9 úkolů. Po absolvování stopovačky se všichni opět sešli a ve třídách připravili vlastní stopovačku pro své kamarády.

úterý, 08 březen 2022 14:12

Sbírka pro Ukrajinu

Ve čtvrtek 10. března od 8:00 do 8:15 a od 9:50 do 10:05.

Kam věci nosit? Do podloubí atria.

Co přinést?
Trvanlivé potraviny, powarbanky, čelovky, svítilny, menší hračky, omalovánky, pastelky, fixy, dětské kapsičky, brumíky, pitíčka, konzervy, instatní polévky, těstoviny, rýže, olej, mléko, mýdlo, šampon, zubní kartáčky a pasty, spacáky, karimatky a deky.
Prosíme, nenoste oblečení, momentálně je ho dostatek.

Děkujeme!

Plán preventivní prevence je vypracován pro potřeby naší školy – Gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, dále pro pracovníky jiných institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy.

Dokument naleznete v souboru ZDE

 

Za více jak 32 let své činnosti vychovala škola 28 ročníků absolventů, jejichž průměrná úspěšnost v přijetí na vysokou školu je téměř 90%.

Pro zajímavost uvádíme vysoké školy, na které se naši absolventi dostali za poslední roky:

Univerzita Karlova Praha

 • Lékařská fakulta Plzeň

VOŠ Plzeň

 • dentální hygiena
 • veterinářství

VŠCHT Praha:

 • Biochemie a mikrobiologie
 • Sládek
 • Forezní analýza a analýza potravin

Univerzita Holandsko

 • Mezinárodní právo
 • Business Inovation
 • Psychology

VŠE Praha

 • Arts management
 • Fakulta mezinárodních vztahů

Mendelova univerzita Brno

 • Zahradní a krajinářská architektura

VŠFS Praha

Vysoká škola kreativní komunikace Praha

Česká zemědělská univerzita Praha

 • Aplikovaná ekologie

Erasmus University Rotterdam

 • ekonomie

Ambis Praha

 • Bezpečnostní management
 • Kriminalistika a kriminologie

New Castle University, Anglie

 • studium moderních jazyků

VUT Brno

 • Fakulta strojní

JČU České Budějovice

 • Fakulta přírodovědecká

MU Brno

 • Fakulta sociálních studií - Psychologie
 • Fakulta právnická

UP Olomouc

 • Divadelní a filmové vědy

ZČU Plzeň

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta právnická
 • Fakulta filosofická
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta ekonomická
 • Fakulta umění a designu

University of Reading, Anglie

 

 Z celkového počtu 45 absolventů ve školním roce 2022/2023 jich 43 bylo přijato ke studiu na studiu na vysoké škole, 1 studuje na VOŠ, 1 studuje na konzervatoři zpěv.

Seznam absolventů za školní rok 2023 najdete v souboru ZDE

Všem držíme palce a přejeme hodně štěstí na další cestě!

I mezi našimi studenty oktáv byli takoví, kteří se svou odbornou prací postoupili do krajského i národního kola 43. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). V rámci kategorie "Teorie kultury, umění" postoupila Isabela Jáchim do celostátního kola a Ludmila Široká takltéž do celostátního kola v kategorii "Stavebnictví, architektura a design".

Úspěchy našich studentů v celém školním roce 2022/2023 najdete v souboru ZDE

Bedřiši 2023

BedřichJiž více jak 26 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme vítěze školního roku 2022 / 2023

BEDŘICH

Ocenění studenti

stoprocentní Aneta Reitspiesová a Ondřej Reitspies
zdravíčko Šimon Čurda a Viktor Suchý
skokan Julie Formánková a Klára Chadimová
jazýček Matěj Komorous a Magda Dusíková
sluníčko Luboš Benetka a Julie Smrčková
sportovec Tomáš Horský
divadelník Julie Formánková a David Sejrek
hudebník Adéla Sára Rosochová
literát Matěj Komorous a Martina Němečková
organizátor Nikol Picková, Yassin Kassl a Tomáš Krejčík
DoFák Miriam Žáčková, Viktorie Zátková a Ondřej Toman
vědec Miroslav Chaloupka
výtvarník Šimon Kulawiak a Karel Hobza

 

Poradenství na gymnáziu

Rozdělení rolí:

Výchovný poradce – péče o žáky s SPU – Eva Kletečková

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy o předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky o ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC o pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické.

 Kariérový poradce – Eva Kletečková

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelkou školy,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • poradenství profesní orientace u žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Infokariéra) a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • spolupráce s vysokými školami, předávání informací o nich, dnech otevřených dveří, apod.

Školní metodik prevence – Veronika Taušová

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů a duševního zdraví.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

 Školní kouč, mentor, poradce – Renata Vordová

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
 1. Stipendium je určeno pro podporu a rozvoj výjimečně nadaných a aktivních žáků.
 2. Stipendium je poskytováno po dobu 5 měsíců, tedy září až leden a únor až červen daného školního roku, vždy za výstupy předchozího pololetí.
 3. Kandidáty na stipendium navrhují učitelé a stipendijní komise určená ředitelkou školy rozhodne o přidělení či nepřidělení stipendia.
 4. Měsíční částky byly stanoveny takto:
   
    Nižší gymnázium Vyšší a čtyřleté gymnázium
  1.skupina 600,- Kč 1000,- Kč
  2.skupina 300,- Kč 500,- Kč

Tyto měsíční částky mohou být po schválení stipendijní komisí až zdvojnásobeny, pokud stipendista prokáže, že stipendium investuje do svého osobnostního rozvoje a vzdělání.

5. Nedílnou podmínkou pro udělení stipendia je výborné chování studenta, to znamená, že stipendium nebude přiděleno studentovi, který má neomluvenou hodinu či jiný kázeňský prohřešek (pohovor s vedením, zápisy v třídní knize). V případě vážného kázeňského provinění, které vyústí v podmínečné vyloučení či vyloučení studenta, bude stipendium s okamžitou platností odebráno k datu rozhodnutí ředitelky.

6. Pokud školní rok bude probíhat nestandardním způsobem, rozhodne ředitelka se stipendijní komisí o alternativním vyplácení stipendií (např. jednorázově, upravenou částkou)

7. Měsíční částky budou vypláceny v účtárně školy každou 2. středu v měsíci v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

8. Tato pravidla byla schválena Radou školy dne 12.10.2021.

Předmětové komise

Kolegium ředitelky školy tvoří: předsedové jednotlivých předmětových komisí a koordinátoři ŠVP

Předmětové komise:

Humanitní – předseda Lenka Samuelová

v této komisi jsou zastoupeny předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a humanitní semináře.

Přírodovědná – předseda Jakub Siegl

v této komisi jsou zastoupeny předměty: matematika, cvičení z matematiky, fyzika, biologie, chemie, přírodní vědy, výpočetní technika, zeměpis a přírodovědné semináře.

Jazyková – předsedkyně Jarmila Jurečková

v této komisi jsou zastoupeny předměty: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk a latina.

Výchov – předseda Karel Lucák

v této komisi jsou zastoupeny předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, osobnostní a sociální výchova.

Ve školním roce 2022 / 2023 vyučujeme tyto semináře:

název vyučující
Biologie člověka Šárka Kirchnerová
Seminář ze zeměpisu Jana Plachá
Literární seminář Lenka Samuelová
Seminář z fyziky Jan Hosnedl
Seminář z informatiky Petr Ustohal
Logika František Kaska
Seminář z chemie František Kaska, Šárka Kirchnerová
Seminář z biologie Jakub Siegl
Prezentační dovednosti Renata Vordová
Seminář ekonomie Štěpán Krňoul
Historický seminář Marek Brožek
Příprava na CAE Kristina Hartmanová
Seminář z německého jazyka Jan Habrych
Základy praktického práva Anna Röschová
Seminář z psychologie Karel Lucák
Dějiny umění Petr Jindra
Třída Počet Třídní profesor
prima A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sekunda B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie A 26 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tercie B 26 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta A 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvarta B 23 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta A 28 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kvinta B 24 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta A 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexta B 28 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima A 25 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
septima B 20 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oktáva A 27 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oktáva B 28 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Důležité termíny maturitní zkoušky 2023
 • Do 31. března 2023:
  • odevzdávají studenti seznam literárních děl
  • podají studenti žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka
 • 17. a 18. dubna proběhnou písemné práce z českého a cizího jazyka
 • 8. - 12. května  - svatý týden
 • 16. - 19. května - ústní zkoušky
 • 2. - 15. května - didaktické testy společné části


Didaktické testy společné části - termíny budou upřesněny po zveřejnění MŠMT

datumhodinazkouškadélka zkoušky
2.5.2023 8:00 - 10:30 Matematika  135 minut
2.5.2023 13:30 - 15:45 Anglický jazyk 40+70 minut
3.5.2023 8:00 - 9:40 Český jazyk 85 minut
4.5.2023 8:00 - 10:45 Matematika rozšiřující  150 minut
4.5.2023 13:00 - 15:15 Německý jazyk 40+70 minut

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ  najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktávu A" najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktávu B" najdete v souboru ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávy bude ke stažení v souborech ZDE

 

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2022 / 2023

Společná část maturitní zkoušky:

 • 2 povinné zkoušky - 1. český jazyk (délka testu 85 min), 2. cizí jazyk (délka testu 110 min), nebo matematika (délka testu 135 min) - z těchto předmětů žák absolvuje didaktické testy v termínu 2. - 4. května 2023

 • nepovinná zkouška – matematika rozšiřující, nebo cizí jazyk

Profilová část maturitní zkoušky:

 • Povinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. cizí jazyk – byl-li zvolen ve společné části – z těchto předmětů žák absolvuje písemnou práci a ústní zkoušku
 • Dva další povinné předměty – žák si vybírá ze seznamu předmětů určeného ředitelem školy
 • Maximálně dvě další nepovinné zkoušky

V případě, že žák v profilové části skládá zkoušku ze 4 předmětů a jedna z nich je z cizího jazyka, může být tato zkouška nahrazena certifikátem.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu od 16. - 19. května 2023

 

Maturitní předměty profilové zkoušky ve školním roce 2022 / 2023

Váha jednotlivých částí zkoušky

Předmět

Ústní zkouška

PÍSEMNÁ PRÁCE
váha/délka

český jazy a literatura

60% 40%

cizí jazyk

60%

40%

latina

100%

-

dějepis

100%

-

ZSV

100%

-

zeměpis

100%

-

matematika

100%

-

fyzika

100%

-

chemie

100%

-

biologie

100%

-

informatika 1)

100%

-

Poznámky:   1) Může být zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře

Student si vybírá 2 povinné předměty:

 • z jednoho vybraného předmětu musí žák zpracovat maturitní práci, kterou obhajuje v druhém pololetí školního roku
 • oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ
 • výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu

Student si může zvolit také 2 nepovinné předměty.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022 / 2023

Společná část MZ

Didaktický test – zadání dodá Centrum; délka 85 minut; hodnotí Centrum - výsledek „uspěl“/„neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová zkouška – Český jazyk a literatura

Písemná práce - 110 min, 250 slov, výběr ze 4 zadání

Ústní zkouška – vylosování jednoho pracovního listu z vlastního seznamu dvaceti literárních děl sestaveného dle stanovených kritérií z nabídky školy; příprava k ÚZ trvá 15 minut, ÚZ trvá 15 minut; bodové hodnocení dle stanovených kritérií je převedeno na procenta.

Výsledek ÚZ 50% / PP 50% celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Soubor "Školní seznam literárních děl" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Kritéria výběru 20 literárních děl - výběr obsahuje minimálně:

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

Maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2022 / 2023

Společná zkouška z cizího jazyka se skládá ze státního didaktického testu.

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá:

 1. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.
 2. Písemná práce - 60 min, 200 slov, výběr ze 2 zadání

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Zkoušku nelze nahradit certifikátem v případě, že student koná ve společné části zkoušku z matematiky. Podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách je podmínkou uznání certifikátu konání alespoň 4 profilových zkoušek. Žádost o uznání maturity z cizího jazyka najdete ke stažení ZDE

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2022.


Maturitní témata společné části státní maturity ve školním roce 2022 / 2023

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF: Maturitní témata společné části AJ

Maturitní témata profilové části státní maturity ve školním roce 2022 / 2023

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
InformatikaLatina, Základy společenských věd, Zeměpis, Německý jazyk, Matematika, Chemie, Fyzika, Dějepis, Český jazyk, Biologie, Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Dějiny umění

 

Písemná maturitní práce

 
Dodatek k osvědčení – Europass