Představení základní školy

Jdeme cestou, kde objevujeme svoji jedinečnost a odpovědnost, rosteme společně... Potřebujeme, aby učení dávalo smysl!

Učíme se v souvislostech

Individuální přístup

 • nízký počet žáků ve třídě - maximálně 18
 • integrované hodiny pro mimořádně nadané (MIND) a pro žáky se speciálními potřebami
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem, preventistou a školním mentorem

Výuka angličtiny od 1. třídy a možnost skládání YLE Cambridge certifikátů

Hledáme sami řešení

Porozumění je základ

 • otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou

Učíme se všemi smysly a nejen ve škole

 • exkurze, muzea, divadla, výstavy, besedy, návštěvy knihovny, galerie, zoo, koncerty, výlety, škola v přírodě, lyžařský výcvik, projektové dny, tematické a charitativní akce, soutěže…

Učíme se společně

 • tandemová výuka, vzájemné učení, skupinová a týmová práce, projektové vyučování…

Poskytujeme si zpětnou vazbu

 • slovní hodnocení v 1. a 2. třídě, ve 3. – 5. třídě kombinace procentuálního a slovního hodnocení
 • formativní hodnocení – sebehodnocení, vrstevnická zpětná vazba, hodnocení učitele
 • třídní schůzky a konzultace (učitel + žák + rodič)
 • evaluační dotazníky žákovské, třídní, školní, rodičovské

Rodinná škola se zázemím

 • v jednom moderním areálu je základní škola, školní družina a jídelna, víceleté gymnázium a základní umělecká škola
 • využíváme dvě velké tělocvičny, hudební a dramatickou učebnu, počítačové třídy, keramickou dílnu, aulu pro velké akce, atrium a „venkovní učebny“, vlastní zahradu, víceúčelové hřiště s in-line dráhou

Informační systém školy

 • informace prostřednictvím internetu – program ŠkolaOnLine

Úzké propojení se školní družinou

 • široká nabídka kroužků a společné akce více zde

Setkávání budoucích prvňáčků

 • několik setkání s paní učitelkou/učitelem a spolužáky
 • výjezd na víkendový seznamovací pobyt před začátkem školního roku

Rodičovská kavárna - neformální semináře s odborníkem pro rodiče a pedagogy – více zde

Přijímáme zodpovědnost za svá rozhodnutí a děláme vše proto, aby nám spolu bylo dobře.

ZŠ duha